Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2011

Zasady montażu bram garażowych

Obraz
Kupując bramę do garażu, zamawiamy ekipę, która ją zamontuje. Warto wiedzieć, jakie prace będą wykonywane i jak oceniać ich rezultat.   Choć niektóre bramy garażowe można zamontować samodzielnie, zazwyczaj zatrudniamy do tego autoryzowane ekipy wskazane przez producenta lub firmę handlową. Nasza rola właściwie mogłaby się ograniczyć do złożenia zamówienia, a później odbioru zamontowanej bramy, ale lepiej poznać zasady montażu i czuwać, by przebiegał on zgodnie z nimi. Najpopularniejsze bramy garażowe Uchylne – mają jedno skrzydło, które podczas otwierania unosi się i chowa wewnątrz garażu. Mogą być z drewna lub metalu. Mają zazwyczaj szerokość dochodzącą do 3 m i wysokość nie większą niż 2,3 m. Poruszają się po stalowych prowadnicach zamontowanych na bocznych ścianach garażu lub w świetle otworu wjazdowego. W wielu modelach takich bram prowadnica musi być podwieszona pod sufitem. Ruch skrzydła zapewniają rolki zamocowane w jego górnych narożach. Bramy takie mogą by

Sąsiad zniszczył ogrodzenie i rośliny

Dom sąsiada jest położony przy granicy z moją posesją. Podczas mojej dłuższej nieobecności sąsiad docieplił ściany. Ze względu na bliskość granicy działek ustawiał rusztowania na mojej działce, bez uzyskania mojej zgody. W dodatku, prowadząc prace, zniszczył pas zieleni oraz krzewy ozdobne i uszkodził moje ogrodzenie. Teraz nie chce naprawić wyrządzonych szkód. W jaki sposób mogę dochodzić swoich praw? Kwestię korzystania z terenu sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót budowlanych reguluje art. 47 Prawa budowlanego. Jeśli takie wejście na teren sąsiada jest konieczne, przed rozpoczęciem prac przygotowawczych lub robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania jego zgody. Inwestor powinien przeprowadzić negocjacje z właścicielem sąsiedniej nieruchomości, uzgadniając sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości oraz ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Należy podkreślić, że właściciel sąsiedniej nieruchomości nie jest uprawniony do określania, ja

Kiedy inni mogą korzystać z naszej nieruchomości

Własność to prawo do korzystania z rzeczy i rozporządzania nią z wyłączeniem osób trzecich. Jednak w niektórych sytuacjach mogą one uzyskać możliwość korzystania z cudzej rzeczy – nawet wbrew woli jej właściciela. Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach ma prawo rozporządzać rzeczą. Własność może być ograniczona wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych. Następuje to w drodze: - czynności prawnych (umów, jednostronnych oświadczeń woli właściciela, na przykład o ustanowieniu służebności); - decyzji administracyjnych; - orzeczeń sądowych. Generalnie to właściciel decyduje o tym, komu i na jakich zasadach pozwala korzystać ze swojej nieruchomości. Dopiero w sytuacjach, gdy właściciel nie godzi się na

Dom na Legaletcie

Fundament grzewczy, czasem nazywany także szwedzkim, od kilkudziesięciu lat sprawdza się bardzo dobrze w krajach skandynawskich. W Polsce zaczęto go stosować na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Dziś jest już dobrze znany i dość popularny. Nasz dom został zbudowany w mało znanej u nas technologii będącej połączeniem fundamentu grzewczego Legalett, prefabrykowanych ścian z keramzytu i prefabrykowanej więźby dachowej. Jest parterowy bez poddasza użytkowego – typowy projekt Murator D04 – Powszechny. Dzięki keramzytowym ścianom wewnętrznym o grubości 10 i 12 cm jego powierzchnia użytkowa wzrosła z planowanych 92,8 do mniej więcej 95 m2. Ściany zewnętrzne o grubości 15 cm zostały ocieplone 12 cm styropianu. Do ocieplenia sufitu z płyt gipsowo-kartonowych użyto celulozowego materiału izolacyjnego (ekofiber). Kopertowy dach pokryto dachówką cementową. Dlaczego właśnie Legalett? Do wyboru tego rodzaju ogrzewania skłoniło nas kilka jego zalet. Po pierwsze – świetne roz

Głośna kanalizacja

nstalacje sanitarne, zwłaszcza kanalizacja, bywają źrodłem odgłosów, niekoniecznie głośnych, ale z pewnością nieprzyjemnych. Hałas powstaje za­równo w odcinkach pionowych, jak i poziomych. Przepływ przez rury kanalizacyjne nie odbywa się całym ich przekrojem, dlatego zawsze towarzyszą mu szum i odgłosy przelewania. Mogą być one spowodowane przez: - opadanie ścieków w pionowym odcinku rurociągu; - odbijanie się strumienia ścieków przy zmianie kie­runku przepływu (w od­­-sadz­ce, w miejscu przejścia z pionu do poziomu); - przepływ w poziomym odcinku rurociągu. Przepływ ścieków powoduje drgania rur kanalizacyjnych, które następnie przenoszą się na konstrukcję ściany i w ten sposób powstaje hałas. Ścianki rurociągów przenoszą drgania do otaczającego powietrza. Dobry projekt Przed hałasami pochodzącymi z instalacji można się w prosty sposób zabezpieczyć. Najlepiej zacząć już podczas projektowania domu. Z punktu widzenia instalatora najlepszy jest taki projekt, w którym po

Czy warto wcześniej spłacić kredyt

Zaciągając kredyt hipoteczny, liczymy na to, że w przyszłości nasza sytuacja finansowa będzie coraz lepsza, a obciążenie spłatą coraz mniej uciążliwe. Gdy dom jest już gotowy i zaczynamy wreszcie mieć w kieszeni wolne środki, zastanawiamy się, czy nie warto spłacić kredyt szybciej. Są dwie możliwości: - kredyt spłacamy według ustalonego harmonogramu, a nadwyżki finansowe inwestujemy na przykład w fundusze z udziałem akcji. Prawdopodobnie zyski­ przewyższą odsetki od kredytu i można je będzie przeznaczyć na spłatę kredytu za kilka, kilkanaście lat; - chcemy jak najszybciej pomniejszyć nasz dług, bo cenimy sobie komfort psychiczny wynikający z tego, że nie ciąży nam żadne zobowiązanie, albo musimy spłacić całość zadłużenia, ponieważ sprzedajemy kredytowany dom, lub też chcemy refinansować kredyt, czyli zamienić go na tańszy w innym banku. W tej sytuacji ważne jest, aby bank, w którym zaciągnęliśmy kredyt, pozwalał na wcześniejszą spłatę za darmo lub nie pobierał za to

Co posadzić przy kamiennym murku?

Wokół tarasu zaprojektowane są niskie murki, które zostaną zbudowane z kamienia, prawdopodob­-nie piaskowca. Ponieważ taras tworzy kilka płaszczyzn (przewidziany jest z dwóch stron budynku), między murkami powstały zaułki. Nie bardzo wiem, jak je zagospodarować. Kamienne murki są bardzo dobrym tłem dla ogrodowych kompozycji. Mogą być elementem aranżacji wodnej, na przykład niewielkiego spływającego po kamieniach źródełka. Nasłonecznione łatwo się w ciągu dnia nagrzewają, a po zachodzie słońca oddają zakumulowane ciepło otoczeniu. Dlatego w ich zaciszu dobrze się czują rośliny pochodzące z cieplejszych od naszej stref klimatycznych. W takim miejscu dobrze będą rosły na przykład śródziemnomorskie zioła: lawenda, tymianek, hyzop i szałwia, a także lebiodka zwana też oregano, która dziko występuje również w Polsce. Mogą im towarzyszyć: macierzanki, estragon, rumian szlachetny, kocimiętka i złocień maruna. Rośliny te mają wiele zalet. Są odporne na brak wody (przy murku zi

Okna superciepłe

W domach energooszczędnych dąży się do jak najmniejszych strat energii przez przegrody zewnętrzne. Ściany domu wystarczy grubo otulić izolacją, ale ucieczkę ciepła przez okna można ograniczyć, jedynie wybierając te najcieplejsze. O ich dobrych parametrach decydują przede wszystkim szyby, profile, ramki dystansowe i uszczelki. Dawniej ciepły dom kojarzył się z grubymi ścianami i maleńkimi okienkami, w których szpary uszczelniało się w zimie watą. Wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych określone w ówczesnej normie nawet pięciokrotnie przewyższały obecne. Dzisiaj zwraca się dużą uwagę na zagadnienia energooszczędności. Szuka się coraz lepszych rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających ograniczenie zużycia energii grzewczej. Najwięcej ciepła nadal ucieka przez okna, dlatego to ich izolacyjność stale próbuje się poprawić. Standardem są już okna, których współczynnik przenikania ciepła nie przekracza 1,5 W/(m²·K), czyli ma wartość mniejszą

Kocioł jedno - czy dwufunkcyjny?

Kocioł jednofunkcyjny to taki, który może zasilać jedynie instalację centralnego ogrzewania. Dwufunkcyjny – dzięki wbudowanemu podgrzewaczowi -przygotowuje dodatkowo ciepłą wodę użytkową. Jednofunkcyjny może współpracować z osobnym podgrzewaczem, zwykle pojemnościowym (zasobnikiem z zamontowanym wewnątrz wymiennikiem ciepła). Wszystkie kotły na paliwa stałe i prawie wszystkie na olej opałowy to urządzenia jednofunkcyjne. Bardzo popularne są jedynie dwufunkcyjne kotły gazowe. Dlatego przed dylematem jedno - czy dwufunkcyjny stają przeważnie osoby, które chcą ogrzewać dom gazem. Kocioł jednofunkcyjny - jest tańszy od dwufunkcyjnego, ale trzeba do niego dokupić drogi podgrzewacz wody użytkowej; - może podgrzewać wodę zgromadzoną w zasobniku, dzięki czemu można magazynować jej dużo i korzystać z niej prawie bez ograniczeń; - zasobnik umożliwia zastosowanie cyrkulacji, więc po odkręceniu kranu nie trzeba czekać, aż dopłynie do niego ciepła woda; - zainstalowanie kotła je