Głośna kanalizacja


nstalacje sanitarne, zwłaszcza kanalizacja, bywają źrodłem odgłosów, niekoniecznie głośnych, ale z pewnością nieprzyjemnych. Hałas powstaje za­równo w odcinkach pionowych, jak i poziomych. Przepływ przez rury kanalizacyjne nie odbywa się całym ich przekrojem, dlatego zawsze towarzyszą mu szum i odgłosy przelewania. Mogą być one spowodowane przez:
- opadanie ścieków w pionowym odcinku rurociągu;
- odbijanie się strumienia ścieków przy zmianie kie­runku przepływu (w od­­-sadz­ce, w miejscu przejścia z pionu do poziomu);
- przepływ w poziomym odcinku rurociągu.
Przepływ ścieków powoduje drgania rur kanalizacyjnych, które następnie przenoszą się na konstrukcję ściany i w ten sposób powstaje hałas. Ścianki rurociągów przenoszą drgania do otaczającego powietrza.
Dobry projekt
Przed hałasami pochodzącymi z instalacji można się w prosty sposób zabezpieczyć. Najlepiej zacząć już podczas projektowania domu. Z punktu widzenia instalatora najlepszy jest taki projekt, w którym pomieszczenia z instalacjami sanitarnymi są albo obok siebie, albo w jednym pionie. Trzeba unikać lokalizowania ich na przykład przy salonie czy sypialni, zwłaszcza jeśli oddziela je cienka ściana działowa. Jeżeli z pewnych względów pomieszczenia te sąsiadują ze sobą, powinna je oddzielać przegroda o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji sanitarnych w tej przegrodzie. Koncentracja pomieszczeń sanitarnych na kondygnacji ułatwia prowadzenie pionów kanalizacyjnych, znacznie ogranicza ich liczbę, a w związku z tym także hałas, jaki powodują. Bardzo ważna jest zatem współpraca architekta z projektantem instalacji. Idealnym rozwiązaniem jest poprowadzenie kanalizacji z dala od tak zwanych cichych pomieszczeń.
W życiu jednak nie jest tak idealnie, więc w rezultacie często spotykamy domy, w których łazienki są usytuowane daleko od siebie, w różnych częściach domu, nad sypialniami, gabinetami czy jadalniami. Efektem ubocznym takich nieprzemyślanych decyzji jest hałas w pomieszczeniach, które powinny być enklawą ciszy. Nieprzyjemne odgłosy bulgotania oraz szum dochodzący z rur kanalizacyjnych i wodnych można w znacznym stopniu ograniczyć, ale na pewno nie da się ich pozbyć.
Odpowiednie rury i izolacja
Zadanie jest stosunkowo łatwe w przypadku instalacji wodnych – mają niewielką średnicę, więc można je układać w posadzce, w bruździe ściennej czy cokole. Z kanalizacją nie zawsze jest tak łatwo. Rurociagi instalacji kanalizacyjnej trzeba prowadzić z zachowaniem minimalnych spadków. Jeśli podłączenia wymagają umywalka, pralka lub zlew, których odpływy znajdują się na pewnej wysokości nad podłogą, łatwo sobie z tym poradzić. Trudniej jest w przypadku brodzika, zwłaszcza gdy jest wpuszczony w podłogę. W takim przypadku możemy być zmuszeni do poprowadzenia rur kanalizacyjnych pod stropem niższej kondygnacji. Warto wtedy użyć rur i kształtek o zwiększonej masie (o pogrubionych ściankach ze specjalnego tworzywa), tak zwanych niskoszumowych, i dodatkowo zaizolo-wać je akustycznie otuliną z wełny mineralnej, a całość zabudować płytami gipsowo-kartonowymi.
Efekt bulgotania wody może być spowodowany przekroczeniem maksymalnej odległości pomiędzy odbiornikiem a pionem. Najłatwiej zapobiec temu zjawisku, projektując piony możliwie blisko miejsc, w których planuje się umiszczenie odbiorników. Jeśli jest już na to za późno, można zwiększyć o jedną dymensję (rozmiar) średnicę rury kanalizacyjnej lub zastosować dodatkowe odpowietrzenia.
Staranne wykonanie
Szum instalacji wodnej (podczas poboru wody) świadczy najczęściej o zbyt dużej prędkości wody, co znaczy, że średnice rur są za małe. Hałas może być następstwem miejscowych przewężeń w rurociągach, co świadczyłoby z kolei o niestarannym wykonaniu instalacji (na przykład w miejscu połączeń zgrzewanych). Zdarzają się przypadki zrobienia całej instalacji wodnej (niezależnie od liczby odbiorników) z rury o tej samej średnicy. Nie muszę chyba dodawać, że była to średnica najmniejsza. Aby uniknąć wspomnianych wrażeń, nie wystarczy dobry projekt, niedoceniany w przypadku domów jednorodzinnych. Ważne jest także staranne wykonanie.
Ceramika na stelażach
Potencjalnym źródłem hałasu związanego z instalacją kanalizacyjną mogą być także systemy zamocowań ceramiki sanitarnej. Dlatego warto stosować rozwiazania zabezpieczające przed powstawaniem i przenoszeniem drgań na ściany i stropy pomieszczeń, czyli zainstalować przybory sanitarne na stelażach.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.