Jak wentylować kuchnię?


W wen­tylacji kuchni najważniejsze jest, by były nią usuwane zapachy powstające w wyniku przygotowywania posiłków oraz wilgoć, której nadmiar pojawia się w powietrzu podczas gotowania. Taka jest właśnie rola kratki wywiewnej zamontowanej w tym pomieszczeniu. Przez kratkę wentylacyjną w kuchni jest także usuwa­na część zanieczyszczeń powietrza powstających w pozostałych pomieszczeniach. Ruch powietrza w domu odbywa się zawsze od otworów na­-wiew­nych znajdujących się w pokojach do kratek wywiewnych, między in­nymi tej w kuchni. W praktyce okazuje się, że do skutecznego usuwania zanieczyszczeń (aby się nie rozprzestrzeniały do innych pomieszczeń) sam kanał wentylacji grawitacyjnej nie wystarczy. Potrzebne jest urządzenie umożliwiające okresowe zwiększanie strumienia powietrza wentylacyjnego. Stosuje się do tego okapy kuchenne, czyli mechaniczne wyciągi powietrza montowane w miejscu powstawania zanieczyszczeń – bezpośrednio nad kuchenkami. Wydajność okapu powinna być taka, by zapewniał dziesięciokrotną wymianę powietrza w pomieszcze­niu w ciągu godziny. Ob­licza się ją, mnożąc po-wierzchnię kuchni przez jej wysokość i przez dziesięć. Powietrze usuwane przez okap nie może być kiero­wane do kratki wentylacyjnej zapewniającej wentylację ogólną. Okap uruchamia się okresowo, jedynie w czasie gotowania. W lecie nie bez znaczenia jest usuwanie przez okap nadmiaru ciepła. Po wyłączeniu okapu wentylacja nie może przestać działać, dlatego w kuchni powinny być dwa kanały wentylacyjne. Do jednego podłącza się okap, drugi służy do wentylacji ogólnej – powietrze wypływa nim w naturalny sposób (grawitacyjnie), gdy okap nie działa. Kiedy palimy w kominku, nie powinniśmy włączać okapu. Jego praca mogłaby doprowadzić do wyssania dymu z kominka, a więc do zadymienia salonu, kuchni i innych pomieszczeń znajdujących się między nimi. Raczej nie zapobiegnie temu zamknięcie drzwi do kuchni (jeśli są), ponieważ ze względu na wenty­lację ogólną muszą być w nich otwory o łącznej powierzchni co najmniej 200 cm2.

Zgodnie z Polską Normą w kuchni powinien być kanał wentylacji wywiewnej. Dla kuchni z oknem zewnętrznym minimalna ilość usuwanego kanałem powietrza powinna wynosić:
- 30 m³/h, jeśli jest wyposażona w kuchenkę elektryczną, a dom zamieszkują nie więcej niż trzy osoby;
- 50 m³/h, jeżeli jest wyposażona w kuchenkę elektryczną, a dom zamieszkują więcej niż trzy osoby,
- 70 m³/h, jeśli jest wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową.
Ponadto zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m³/h.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.