Adaptacja strychu wymaga zgłoszenia czy pozwolenia?


Wykonanie takich robót budowlanych w ramach adaptacji nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne kwalifikuje je do przebudowy części budynku. Wymagane zatem będzie uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę. Wprawdzie art. 71 w ust. 2 Prawa budowlanego określa, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi (staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu), jednakże ust. 6 tego przepisu wskazuje na konieczność rozstrzygnięcia w sprawie zmiany sposobu użytkowania w drodze pozwolenia na budowę w przypadku, gdy zamierzona zmiana wymaga przeprowadzenia robót budowlanych. W opisywanym przypadku inwestor zamierza dokonać przebudowy kondygnacji poddasza oraz dachu, aby zaadaptować je na potrzeby mieszkalne. W takim razie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor będzie musiał złożyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Wydzielenie nowych pomieszczeń, w tym łazienki, wiąże się z postawieniem ścian i montażem urządzeń budowlanych, co może wpłynąć na zmianę wielkości lub układu obciążeń, szczególnie jeśli ściany miałyby być z elementów typu cegła lub pustak (alternatywą może być montaż ścian gipsowo-kartonowych). W projekcie powinna być zawarta ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.