Budowa zjazdu z drogi


Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, które niedawno uzyskałem, przewiduje wjazd na działkę z bocznej utwardzonej drogi. Korzystniejszy dla mnie byłby jednak zjazd z drogi powiatowej. Czy aby go wybudować, muszę mieć dodatkowe­ pozwolenie na budowę? Czy niezbędne są jakieś inne uzgodnienia lokalizacyjne? Dodam, że pomiędzy moją działką a jezdnią znajduje się – w granicach pasa drogowego – rów odwodnieniowy. Budowa zjazdu z drogi powiatowej wymaga­ uzyskania zezwolenia za­rządcy drogi na lokalizację zjazdu, a następnie uzyskania w starostwie powiatowym pozwolenia na budowę. Zarządcą drogi powiatowej jest zarząd powiatu, jednakże często swoje obowiązki wykonuje przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej powiatowym zarządem drogi, a powoływanej przez radę powiatu. Zezwolenie na lokalizację zjazdu jest wydawane w drodze decyzji na podstawie art. 29 ustawy o drogach publicznych. Oprócz lokalizacji określa się w nim parametry techniczne zjazdu. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a wcześniej uzgodnienia z zarządcą projektu budowlanego zjazdu, o czym zresztą poucza się inwestora w zezwoleniu. Decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu wygaśnie, jeśli w ciągu trzech lat od daty jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany. Należy zaznaczyć, że budowa lub przebudowa zjazdów już istniejących należy do zarządcy drogi w przypadku budowy lub przebudowy drogi. Uzyskanie kolejnego zezwolenia zarządcy drogi będzie potrzebne do prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z wykonaniem zjazdu. Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata, którą ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłaty za zajęcie jednego metra kwadratowego (maksymalnie 10 zł) oraz liczby dni zajmowania pasa drogowego.
Wybudowanie zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym wiąże się z karą pieniężną wymierzaną przez zarządcę w wysokości dziesięciokrotności opłaty, o której mowa powyżej. Taka sama kara zostanie wymierzona inwestorowi, który zajął pas drogowy bez zezwolenia zarządcy na prowadzenie robót lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu albo przekroczył określony termin zajęcia pasa drogowego.
Zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych do właściciela lub użytkownika gruntów przylegających do drogi należy utrzymywanie zjazdu wraz ze znajdującym się pod nim przepustem, jeśli jego wykonanie było konieczne na przykład w celu przeprowadzenia spływu wód w rowie odwadniającym.

Podstawa prawna:
- ustawa z 21 marca 1985 r.­ o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)
Uwaga ta strona utrzymuje się dzięki reklamą . Każdy kliknięcie w nie daje mi parę groszy. Nie bądź sknera .Z góry dzięki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi