Co z tym azbestem?


Pokrycie dachów z płyt azbestowo-cementowych, potocznie zwanych eternitem, można zabezpieczyć środkami konserwującymi. W ten sposób przedłuża się jego trwałość i zmniejsza pylenie azbestu. Jest jednak warunek: dach musi być w dobrym stanie (nie może być popękany i wyszczerbiony).


Do jego zabezpieczania służą:
- lakiery akrylowo-silikonowe,
- farby akrylowe,
- farby silikonowe,
- płynne folie.
Wszystkie środki zawierają składniki ograniczające emisję włókien azbestu z płyt do otoczenia, mają działanie grzybobójcze i bakteriobójcze, chronią podłoże przed wpływem czynników atmosferycznych, wzmacniają, konserwują, a także dekorują.
Różnią się między innymi składem, sposobem gruntowania i nanoszenia, wydajnością, zalecaną ilością warstw, czasem schnięcia.
Wszystkie można nanosić samodzielnie, ale najbezpieczniej jest powierzyć prace odpowiednio do tego przygotowanej ekipie. Najpierw trzeba bowiem dokładnie oczyścić dach.

Uwaga! Należy to robić bardzo delikatnie, aby nie naruszyć spoiwa cementowego płyt i tym samym nie przyspieszyć uwalniania się pyłu azbestowego do otoczenia. Prace trzeba wykonywać w masce, okularach i odzieży ochronnej.

Dobrze przygotowane do zabezpieczania podłoże powinno być suche, wolne od kurzu, sadzy, mchów, porostów, pleśni i starych powłok. Najlepiej czyścić je wodą z dodatkiem detergentu – delikatnie szorować miękką szczotką nylonową lub ryżową. Można to zrobić również czystą wodą pod ciśnieniem (natrysk pneumatyczny).
Zalecana temperatura powietrza podczas wykonywania prac to od +5 do +35°C. Przed nałożeniem właściwej warstwy środka konserwującego dach trzeba zagruntować, aby wyrównać chłonność podłoża.

MALOWAĆ CZY USUWAĆ
Pokrycie z płyt zawierających szkodliwy dla zdrowia azbest najlepiej rozebrać. Malowanie to zabieg doraźny, a zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki socjalnej z 23.10.2003 r.  dopuszcza się warunkowo stosowanie wyrobów zawierających azbest nie dłużej niż do 31.12.2032 r.
Demontaż pokrycia powinno się powierzyć wyspecjalizowanej firmie mającej zezwolenie na wytwarzanie niebezpiecznych odpadów. Koszt zdjęcia, wywiezienia i złożenia na składowisku płyt z azbestem z dachu o powierzchni 100 m² to 3000-5000 zł.
Warto się dowiedzieć w gminie o dofinansowanie. Na przykład w Warszawie trzeba się w tym celu zgłosić do Biura Ochrony Środowiska (tel. (22) 656-77-10) i wypełnić wniosek o pokrycie kosztów usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi