Czy decyzja o warunkach zabudowy daje gwarancję, że na działce można będzie wybudować dom?


Podobno nawet jeśli jest decyzja o warunkach zabudowy, nie ma pewności, że dostanie się pozwolenie na budowę.

W zasadzie decyzja o warunkach zabudowy stanowi dla inwestora rodzaj promesy zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w tej decyzji, czyli obietnicę tego, że dostanie pozwolenie na budowę. Organ wydający pozwolenie na budowę nie może odmówić jego wydania, jeśli inwestor legitymuje się taką decyzją i spełnia wszystkie pozostałe warunki. Jest tylko jeden wyjątek. Otóż jeżeli po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, organ, który wydał taką decyzję, stwierdza jej wygaśnięcie. Jeśli została już jednak wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, warunki zabudowy nie wygasają i można będzie w oparciu o wydane decyzje realizować budowę nawet wtedy, gdy nie będzie ona zgodna z ustaleniami nowego planu. Tak więc stuprocentową pewność, że na działce można będzie zbudować dom, daje dopiero ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi