Czy główna szyna wyrównawcza jest potrzebna?


Czy to prawda, że do pełnego zabezpieczenia przed porażeniem prądem oprócz wyłączników nadmiarowo- i rożnicowoprądowych potrzebne są jeszcze połączenia wyrównawcze?

W czasie użytkowania instalacji elektrycznej mogą powstać sytuacje, w których na obudowie urządzeń elektrycznych lub na rurach wodnych, gazowych i innych elementach pojawi się napięcie o niebezpiecznej wartości (zwykle równe napięciu w instalacji – 230 V). Jednoczesne dotknięcie dwóch różnych elementów, na przykład rury wodociągowej i rury gazowej – na której w wyniku uszkodzenia izolacji w przylegającym do niej przewodzie elektrycznym pojawiło się napięcie 230 V – powoduje, że przez ciało człowieka na odcinku ręka – ręka popłynie prąd rażenia o dużym natężeniu. Aby uniknąć takich sytuacji, stosuje się połączenia wyrównawcze.
Polegają one na metalicznym połączeniu wszystkich znajdujących się w budynku rurociągów, zbrojeń ścian oraz fundamentów i ich uziemieniu. Służy do tego sieć odpowiednich przewodów oraz główna szyna wyrównawcza. Szynę tworzy zespół połączonych ze sobą zacisków śrubowych. Dzięki zastosowaniu połączeń wyrównawczych w sytuacji przedstawionej na rysunku napięcie na rurociągu gazowym jest takie jak napięcie na innych elementach – ich potencjały są równe, a więc nie występuje pomiędzy nimi napięcie groźne dla człowieka.
Jeśli metalowe przedmioty montowane w łazience (wanna, brodzik, bateria itp.) nie mają specjalnych uchwytów lub zacisków do podłączenia przewodu uziemiającego, można wywiercić otwór (na przykład w wywiniętej krawędzi brodzika lub nodze wanny) i tam podłączyć uziemienie. Można też zastosować metalowe obejmy skręcane na śruby i zaciski. Do zrobienia połączeń wyrównawczych zazwyczaj używa się jednożyłowych przewodów miedzianych o przekroju żyły 6 mm² w izolacji żółto-zielonej z PCW.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi