Czy jest ulga przy zamianie?


Zamieniłam mieszkanie z mniejszego na większe. Na dopłatę zaciągnęłam kredyt mieszkaniowy. Czy przysługuje mi odliczenie odsetek od dochodu z racji spłaty kredytu?

Nie, niestety, nie ma takiej możliwości. Przepisy określające warunki korzystania z ulgi odsetkowej wyczerpująco wymieniają cele mieszkaniowe, których dotyczy ta ulga. Wśród nich nie ma w ogóle mowy o zamianie mieszkań czy też domów.
Z tego powodu należy stwierdzić, że w przypadku gdy dopłata zapłacona przy zamianie mieszkań została pokryta środkami z kredytu bankowego, nie można dokonywać odliczeń w ramach ulgi odsetkowej.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi