Czy mam i ulgę, i zwolnienie?


W przeszłości nie korzystałem z ulgi budowlanej. W ubiegłym roku kupiłem za kredyt mieszkanie od dewelopera. Czy mogę skorzystać z ulgi odsetkowej, jeśli w 2003 r. dostałem w darowiźnie od rodziców pierwsze mieszkanie i skorzystałem ze zwolnienia z podatku od darowizny?
Tak. Jeśli zakup nowego mieszkania był inwestycją mającą na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i zostały spełnione wszystkie inne warunki przewidziane w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można skorzystać z ulgi odsetkowej. W takiej sytuacji prawo do odliczania od dochodu odsetek od kredytu budowlanego wyklucza jedynie korzystanie w przeszłości z ulgi budowlanej (odliczanie od dochodu lub podatku wydatków na zakup działki lub budowę mieszkania).
Natomiast zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatnik otrzymujący w darowiźnie mieszkanie od rodziców (lub innych osób z I grupy pokrewieństwa) może skorzystać z ulgi w tym podatku, jeżeli nie posiada tytułu do innego lokalu mieszkalnego. By nie utracić prawa do tej ulgi, musi w tak nabytym lokalu mieszkać przez przynajmniej pięć lat.
Może się więc pojawić pytanie, czy skoro ma już własne mieszkanie (podarowane), to kupując drugie, rzeczywiście będzie zaspokajał własną potrzebę mieszkaniową. W świetle orzecznictwa podatnik, zaspokajając własne potrzeby mieszkaniowe, nie musi się ograniczać do jednego lokalu. Tak więc nie wyklucza to ulgi.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi