Czy mam prawo zajrzeć do akt?


W styczniu 2005 r. pękła rura i zalało mi mieszkanie. Do chwili obecnej nie wypłacono mi odszkodowania, na dodatek odmówiono wglądu do akt szkodowych, tłumacząc, że zostaną mi udostępnione dopiero po wydaniu decyzji.
Podstawą prawną żądania udostępnienia lub sporządzenia odpisów albo kserokopii dokumentacji szkodowej jest art. 16 ust. 4 oraz art. 25 ust. 3 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Moim zdaniem zakład ubezpieczeń powinien udostępniać akta szkodowe na każdym etapie postępowania likwidacyjnego.
Ma to zapewnić zasadę jawności w postępowaniu likwidacyjnym, równość stron oraz ochronę praw konsumenta w stosunkach z przedsiębiorcą.
Jednak część zakładów ubezpieczeń odmawia wglądu w dokumentację szkodową do czasu zajęcia stanowiska (zamknięcia procesu likwidacyjnego). Takie praktyki w mojej opinii są niezasadne. Przede wszystkim, praktycznie uniemożliwiając uzyskanie informacji w trakcie postępowania likwidacyjnego (trwającego często kilka miesięcy), są sprzeczne z powołanymi wyżej przepisami ustawy.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi