Czy można nie dotrzymać warunku rozbiórki?


Budynek może być oddany do użytkowania po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i spełnieniu wszelkich warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę. Skoro zatem jednym z nich była rozbiórka istniejących obiektów, to powinien on zostać spełniony. W razie niewykonania wszystkich robót określonych w pozwoleniu organ nadzoru budowlanego może wnieść sprzeciw co do możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu i zobowiązać do zakończenia reszty prac objętych pozwoleniem. W takiej sytuacji inwestor może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej (czyli starosty) z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę w części zobowiązującej do rozbiórki określonego obiektu poprzez wykreślenie tego warunku. Jest to możliwe, jeśli stan techniczny obiektu pozwala na jego dalsze użytkowanie, nie koliduje on z istniejącą zabudową i nie narusza przepisów techniczno-budowlanych. Poza tym zmiana ostatecznej decyzji, na mocy której nabyto prawo, wymaga zgody strony. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę status strony miało kilka osób, wszystkie one musiałyby złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na zmianę decyzji. Dopiero po wyeliminowaniu z decyzji o pozwoleniu na budowę warunku rozbiórki można będzie uznać, że budowa została zrealizowana zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu, i formalnie oddać dom do użytkowania. Wnioskując o pozwolenie na budowę, inwestorzy często pochopnie deklarują zamiar rozbiórki istniejących obiektów, nie zdając sobie sprawy, iż warunek taki będzie wpisany do pozwolenia na budowę i stanie się dla nich wiążący. Dlatego powinni wcześniej przemyśleć, czy istniejące obiekty mogą być nadal użytkowane, czy też definitywnie chcą się ich pozbyć. Takiego wyboru nie będzie, jeśli z planu miejscowego wynika, że dany obiekt jest przeznaczony do rozbiórki.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.