Czy można skorzystać z ulgi?


W tym roku kupiłem na kredyt budowlano-hipoteczny dom do wykończenia. Poprzedni właściciel budował go, wykorzystując starą ulgę budowlaną. Czy mimo to mogę skorzystać z ulgi odsetkowej (wcześniej ani ja, ani moja żona nie korzystaliśmy ze starych ulg)?
.Tak. Ulgi podatkowe związane z budową domu są ulgami podmiotowymi, a nie przedmiotowymi. Oznacza to, że można z nich skorzystać tylko wtedy, gdy konkretny podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest do ulgi uprawniony, a nie że ulga wiąże się z określonym przedsięwzięciem – w tym przypadku z budowanym domem.
W omawianym przypadku istotne znaczenie ma więc to, że przed rozpoczęciem własnej inwestycji mieszkaniowej podatnik nie skorzystał z takiej formy starej ulgi budowlanej, która pozbawiłaby go prawa do odliczania od dochodu odsetek od kredytu budowlanego zaciągniętego po 1 stycznia 2002 r. Jednak nie jest to jedyny warunek, który trzeba spełnić, by skorzystać z ulgi odsetkowej. Ich lista jest zapisana w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przepisy te stanowią między innymi, że w związku z budową domu od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Inwestycja ta może polegać na przykład na budowie budynku mieszkalnego albo nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne bądź przebudowie (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. A to oznacza, że odliczać można odsetki od kredytu związane z samą budową lub rozbudową domu. Nie będzie więc możliwe odliczanie odsetek, jeśli w opisanej sytuacji kredyt został zaciągnięty tylko na kupno domu. Jeżeli sfinansowano z niego i kupno domu, i jego dalszą budowę – można odliczać część odsetek, proporcjonalnie do struktury wydatków na inwestycję.
Ponadto trzeba pamiętać, że warunkiem odliczania ulgi odsetkowej jest również zakończenie budowy przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę budynku na cele mieszkalne. Zakończenie budowy musi być potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi