Czy poniosę konsekwencje cudzej samowoli?


Kupiłam działkę wraz domkiem letniskowym, który został wybudowany bez pozwolenia. W okolicy stoi wiele takich domków, ale ostatnio zaczął się nimi interesować nadzór budowlany. Sąsiedzi już otrzymali nakaz rozbiórki. Czy ja też mogę ponieść konsekwencje tego, że osoba, która sprzedała mi działkę, wybudowała dom bez pozwolenia?
Niestety, tak. Organ nadzoru budowlanego nie będzie dociekał, kto tak naprawdę dopuścił się samowoli. Ustalenie winnych byłoby konieczne tylko w postępowaniu karnym, gdyby do takiego doszło (wybudowanie obiektu bez wymaganego pozwolenia na budowę jest bowiem przestępstwem, aczkolwiek rzadko dochodzi do wymierzenia kary z tego powodu). W postępowaniu przed organami nadzoru budowlanego w sprawie samowoli stroną będzie obecny właściciel nielegalnego obiektu i to jego będą dotyczyć ewentualne decyzje mające na celu legalizację tej samowoli lub jej rozbiórkę. To on będzie zobowiązany zgromadzić odpowiednią dokumentację i wnieść opłatę legalizacyjną, jeśli zechce zachować ten budynek, lub na własny koszt go rozebrać, jeżeli nie uda się go zalegalizować.
Można spróbować dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od poprzedniego właściciela w ramach rękojmi za wady sprzedanej nieruchomości, ale tylko w ciągu roku od jej nabycia, i to pod warunkiem że kupujący nie wiedział, iż sprzedawany dom został wybudowany bez pozwolenia. Sprzedający może jednak twierdzić, że informował o tym kupującego, a wtedy trudno będzie ustalić, kto ma rację, zwłaszcza że kupujący mógł się z łatwością dowiedzieć, czy takie pozwolenie było wydane, czy nie. Aby uniknąć takich problemów, warto jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego żądać od sprzedającego wszystkich dokumentów związanych ze sprzedawaną nieruchomością (między innymi projektu i pozwolenia na budowę).

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
- Kodeks cywilny

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi