Czy przysługuje ulga odsetkowa?


Niedawno kupiłem mieszkanie na rynku wtórnym. Na sfinansowanie zakupu zaciągnąłem kredyt hipoteczny. Czy będę mógł odliczyć odsetki od tego kredytu od dochodu za 2005 r., skoro jest to moje pierwsze w życiu własne mieszkanie?
 .Nie. Od podstawy obliczenia podatku w ramach tak zwanej ulgi odsetkowej odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Mogą to być cztery rodzaje inwestycji. Po pierwsze – budowa budynku mieszkalnego. Po drugie – wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku. Po trzecie – zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (dewelopera). Po czwarte – nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w prawie budowlanym.
Jak widać, na tej liście nie znalazł się zakup mieszkania na rynku wtórnym. Ulga odsetkowa w takim przypadku więc nie przysługuje.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi