Czy przysługuje ulga odsetkowa?


Przed 2004 r. nie korzystałem z ulgi podatkowej związanej z budową czy kupnem mieszkania dla siebie, choć odliczałem ulgę związaną z budową mieszkań pod wynajem. W 2004 r. kupiłem od dewelopera dom na kredyt hipoteczny. Czy mam prawo do ulgi odsetkowej?
Tak. Dokładna analiza przepisów art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że w kręgu osób pozbawionych prawa do ulgi odsetkowej nie ma podatników, którzy w przeszłości korzystali z ulgi związanej z budową mieszkań pod wynajem. Oczywiście jeśli tylko nie korzystali oni jednocześnie z ulgi budowlanej służącej zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych i ulgi na zakup działki budowlanej (również tej, na której wzniesiono budynek z mieszkaniami pod wynajem). Odliczenie zakupu działki razem z innymi wydatkami w ramach ulgi na budowę mieszkań na wynajem nie pozbawia podatnika prawa do ulgi odsetkowej.
Jeżeli więc podatnik spełni wszystkie warunki wyszczególnione w art. 26b i weźmie kredyt budowlany na zakup nowego domu od dewelopera, ma prawo do odliczania od dochodu odsetek od takiego kredytu. W tym celu trzeba wypełnić załączniki PIT-D i PIT/2K.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi