Czy urzędnicy mogą odmawiać rozpatrywania wniosków o wydanie warunków zabudowy?


Chciałem wystąpić o warunki zabudowy, ale w urzędzie powiedziano mi, że nie mam po co składać wniosku, bo i tak go nie przyjmą, ponieważ nie ma planu i nie wydaje się warunków zabudowy. Czy to zgodne z prawem?

To, że nie ma planu miejscowego, nie oznacza, że nie można ustalać warunków zabudowy. Urzędnicy nie mogą więc odmawiać przyjmowania wniosków o wydanie warunków zabudowy, nie mogą też odmówić rozpoznania takiego wniosku. Nawet jeśli działka nie spełnia warunków niezbędnych do uzyskania takiej decyzji, wniosek inwestora powinien być przyjęty i rozpoznany, a postępowanie zakończyć się wydaniem decyzji, chociażby odmownej, od której inwestor będzie mógł się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Nie można przecież wykluczyć, że stanowisko gminy jest błędne i istnieją podstawy do ustalenia warunków zabudowy. Nie można więc odmawiać inwestorowi prawa do złożenia i rozpoznania jego wniosku.

Podstawa prawna: ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi