Czy urzędnicy mogą odmawiać rozpatrywania wniosków o wydanie warunków zabudowy?


Chciałem wystąpić o warunki zabudowy, ale w urzędzie powiedziano mi, że nie mam po co składać wniosku, bo i tak go nie przyjmą, ponieważ nie ma planu i nie wydaje się warunków zabudowy. Czy to zgodne z prawem?

To, że nie ma planu miejscowego, nie oznacza, że nie można ustalać warunków zabudowy. Urzędnicy nie mogą więc odmawiać przyjmowania wniosków o wydanie warunków zabudowy, nie mogą też odmówić rozpoznania takiego wniosku. Nawet jeśli działka nie spełnia warunków niezbędnych do uzyskania takiej decyzji, wniosek inwestora powinien być przyjęty i rozpoznany, a postępowanie zakończyć się wydaniem decyzji, chociażby odmownej, od której inwestor będzie mógł się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Nie można przecież wykluczyć, że stanowisko gminy jest błędne i istnieją podstawy do ustalenia warunków zabudowy. Nie można więc odmawiać inwestorowi prawa do złożenia i rozpoznania jego wniosku.

Podstawa prawna: ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty