Czy wpłaty na fundusz wystarczą?


W 2003 r. wyremontowałem mieszkanie. Skorzystałem z ulgi, ale jedynie częściowo, bo zabrakło mi podatku. Z kolei w ubiegłym roku wpłacałem tylko na wyodrębniony fundusz remontowy, co w sumie wyniosło mniej niż 500 zł. Czy przysługuje mi ulga remontowa za 2004 r.?
Tak. Wysokość kosztów poniesionych w 2004 r. w opisanym przypadku nie odgrywa ważnej roli. Skoro podatnik korzystał z odliczeń w ramach ulgi remontowej w roku 2003, to na pewno wówczas wydatki na remont mieszkania przekroczyły wymagany przepisami minimalny limit 567 zł.
A to oznacza, że w kolejnych latach może dokonywać następnych odliczeń, niezależnie od ich wysokości. Limit odliczeń jest ustalony na cały trzyletni okres (lata 2003-05).
Roczne rozliczenie za 2004 r. w tym przypadku będzie wyglądało tak, że w jednej części załącznika PIT/D podatnik wpisze koszty poniesione w 2004 r. i ustali kwotę przysługującego z tego tytułu odliczenia od podatku (19%), w dalszej zaś przepisze z PIT/D za 2003 r. kwotę przysługującego mu odliczenia, które nie znalazło pokrycia w podatku za 2003 r. (lub wcześniejsze lata), a na koniec zsumuje obie kwoty i sumę przeniesie do PIT-36 lub PIT-37 składanego za 2004 r.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi