Czyj to garaż?


Dostałam w drodze darowizny dużą działkę budowlaną. Gdy geodeta wyznaczał jej granice, okazało się, że wiele lat temu sąsiad postawił na niej garaż. W całości stoi on na mojej działce, bo sąsiad pomylił się o 8 m. Nie kwestionuje on wytyczonych przez geodetę granic, ale nie jest zainteresowany wykupieniem części działki, na której stoi garaż. Nie zamierza też zaprzestać użytkowania tego budynku. Czyj zgodnie z prawem jest garaż? Czy mogę wynieść rzeczy sąsiada i sama użytkować budynek? Ewentualnie jak zmusić go do wykupu działki? 

Obiekt budowlany wybudowany na gruncie staje się jego częścią składową i stanowi własność właściciela gruntu. Niestety, jeśli obiekt ten jest użytkowany przez inną osobę, to właściciel nie może samowolnie pozbawić jej posiadania, gdyż podlega ono ochronie niezależnie od tego, czy posiadacz ma tytuł prawny do nieruchomości, czy nie. Aby legalnie pozbyć się takiej osoby, należałoby wystąpić do sądu o eksmisję. Lepiej jednak skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 231 par. 2 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przewyższającej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Z roszczeniem takim można wystąpić do sądu cywilnego. Orzeczenie sądu zastąpi w tym wypadku umowę przeniesienia własności nieruchomości.

Podstawa prawna: art. 231 i art. 342 Kodeksu cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi