Decyduje liczba lokali


W naszym budynku znajduje się osiem lokali mieszkalnych. Jednakże ostatnio jeden z właścicieli odkupił lokal od innego. W ten sposób jest już tylko siedmiu właścicieli. Czy przez to przestaliśmy stanowić wspólnotę mieszkaniową? Czy we wszystkich sprawach będzie w związku z tym wymagana jednomyślność właścicieli?
.Dopóki w budynku istnieje więcej niż siedem lokali, dopóty jednomyślność lub orzeczenie sądu w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu nie będą wymagane. Zgodnie z art. 19 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.) jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Jeśli natomiast lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest więcej niż siedem, taka wspólnota mieszkaniowa musi posiadać swój zarząd lub zarządcę ustanowionego w umowie zawartej w formie aktu notarialnego.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi