Dobudowa do starego domu.


Zamierzam rozbudować dom, poszerzając go o kilka metrów. Jak połączyć nową część domu ze starą, żeby cała konstrukcja była stabilna? Najważniejszą sprawą jest zabezpieczenie domu przed nierównym osiadaniem starej i nowej części.
Przyczyną osiadania fundamentów w budynkach posadowionych na tradycyjnych ławach i stopach fundamentowych jest trwające latami zagęszczanie się gruntu pod ciężarem budowli. Proces ten jest najbardziej intensywny w pierwszym roku po zbudowaniu domu, kiedy grunt pod fundamentami „przyzwyczaja się” do warunków zmienionych budową. Nowe fundamenty z reguły zagłębiają się szybciej niż stare, pod którymi grunt już dawno nabrał twardości.
Co więcej, prace ziemne przy budowie nowej części mogą wywołać zmiany w warunkach gruntowych. Wykopy mogą naruszyć lub osłabić grunt pod starymi fundamentami, zwłaszcza jeśli są długo odsłonięte, wystawione na deszcz lub mróz. „Zasypki” – miejsca po wykopach – mają zwykle słabsze zagęszczenie, czyli są łatwo przepuszczalne, co może zmienić drogę przepływu wód opadowych. Często takie zmiany ujawniają się dopiero po zakończeniu budowy.
Skutkiem nierównomiernego osiadania fundamentów są zawsze odkształcenia na styku nowej i starej części budynku – rysy, spękania. Projekt i wykonanie dobudowy powinny uwzględniać to zjawisko.

Dylatacje

Unikniemy problemu, oddzielając dobudowę dylatacjami, czyli 1-2-centymetrowymi szczelinami występującymi nieprzerwanie od fundamentów po dach pomiędzy wszystkimi sztywnymi częściami budynku, jak: stropy, podciągi, ściany, słupy, posadzki, tynki i stolarka okienna. Wypełnieniem szczelin są najczęściej – zależnie od rodzaju oddzielanych elementów – styropian, taśmy elastyczne, plastyczne masy bitumiczne, akrylowe albo silikonowe. Jeśli architekt lub wykonawca zapomną o dylatacjach, budynek zrobi je sobie sam w sposób kompromitujący budowlańców. Już po kilku miesiącach od zakończenia budowy pękną tynki i posadzki. Bywa, że naprężeń powodowanych osiadaniem nie wytrzymują też szyby w oknach. Drzwi na styku dwóch części domu mogą przestać się otwierać. W szczelinach pojawi się woda, zalewając piwnice albo pomieszczenia pod łazienką, w której pękła posadzka.
Dylatacje można tak zaprojektować, że będą widoczne, służąc podziałowi elewacji. Można je nawet wyeksponować, podkreślając innym kolorem tynku granicę między starą i nową częścią domu. Można je także ukryć, na przykład pod rurą spustową.

Ochrona starej konstrukcji

Problemem przy rozbudowie domu w bok jest także ochrona starej, często słabej konstrukcyjnie części budynku. Najprościej jest tak zaprojektować nową część, by jej ściany konstrukcyjne (czyli także i fundamenty pod nimi) dochodziły do starej części prostopadle. Zewnętrzne przegrody stają się wówczas wewnętrznymi ścianami nowych pomieszczeń, a dylatacje robi się na styku tych ścian z posadzkami, stropem i ścianami dobudowy.
Innym sposobem jest zaprojektowanie nowej konstrukcji wspornikowej.
Ławy lub stopy są wtedy usytuowane w bezpiecznej, nawet kilkumetrowej odległości od starych fundamentów, a stropy są nadwieszone tak, że zbliżają się do starej struktury na grubość dylatacji, ale nie opierają się na starych ścianach.
Połączenie konstrukcji może być także wykonane nietypowo, na przykład płytę stropową można oprzeć na dwóch ścianach – nowej i starej – jednak tylko w taki sposób, który pozwala na jej nieznaczny ruch wywołany nierównym osadzaniem fundamentów.
W szczególnych wypadkach projektanci stosują jeszcze inne rozwiązania. Zdarzają się przypadki, że stary fundament jest szeroki i można postawić nową ścianę na wspólnej ławie. Zawsze trzeba jednak przewidzieć sposób zabezpieczenia styków dobudowy przed spękaniami.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi