Dom niedaleko od szosy


Na rysunku minimalnej działki odległość domu od drogi wynosi 4 m. Czy zawsze ona obowiązuje?

Tej odległości nie określają przepisy ogólne. Minimalna lub obowiązująca odległość od drogi zazwyczaj wynika z ustaleń lokalnych znajdujących się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. On pokaże, gdzie wytyczona jest prawna granica drogi, czyli tak zwana linia rozgraniczająca, która oddziela tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną od terenów o przeznaczeniu publicznym: dróg, chodników. Jeśli gmina ma taki plan, musimy poprosić o wypis i wyrys. Jeżeli go nie ma, trzeba wystąpić o warunki zabudowy.
Tam też znajdziemy linię zabudowy – może być to linia obowiązująca, taka przy której musi stanąć dom, albo linia nieprzekraczalna – taka, przed którą nie może wyjść zabudowa. Przeważnie minimalna odległość budynku od linii rozgraniczającej wynosi 5 m. Niekiedy linię zabudowy może wyznaczać front domu sąsiada – jeśli stoi w większej niż minimalna odległości od linii rozgraniczającej.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi