Drzwi na wypadek pożaru


Dzięki swej konstrukcji nie poddają się łatwo płomieniom i są szczelniejsze niż inne. Podczas pożaru powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu, co zapewnia domownikom więcej czasu na ewakuację.Do garażu i kotłowni

Drzwi odporne na ogień warto montować je także w domach jednorodzinnych, zwłaszcza jako drzwi do kotłowni lub między wiatrołapem a garażem. W razie pożaru odgrodzą te pomieszczenia od reszty domu.
Ma to znaczenie zarówno wówczas, gdy pożar wybuchnie w garażu lub kotłowni, jak i poza nimi. W pierwszym wypadku drzwi zapewnią domownikom więcej czasu na ewakuację, w drugim odgrodzą ogień od zgromadzonych tam materiałów łatwo palnych (opał w kotłowni, chemikalia i paliwo samochodowe w garażu).
Jeśli w którymś z innych pomieszczeń przechowywane są łatwo palne substancje lub cenne przedmioty (na przykład kolekcja książek lub obrazów), także tam wskazane jest zamontowanie drzwi przeciwpożarowych.

Uwaga! Bezcelowe jest kupowanie drzwi przeciwpożarowych z zamiarem zamontowania ich w ścianie, która ma mniejszą odporność na ogień niż one (niektóre ściany szkieletowe drewniane). Podczas pożaru taka ściana ulegnie zniszczeniu szybciej niż drzwi.
Drzwi przeciwpożarowe są dość drogie – kosztują od 800 do 3995 zł. Dlatego rzadko jeszcze montuje się je w domach jednorodzinnych, choć byłoby to uzasadnione względami bezpieczeństwa.

Bezpieczne i ładne

Drzwi przeciwpożarowe produkowane są z różnych materiałów i mogą się różnić budową.

Drzwi z metalu. Ich skrzydła są najczęściej zrobione z dwóch płatów blachy stalowej grubości około 1 mm. Tworzą one rodzaj skrzynki, którą wypełnia wełna mineralna, ognioodporne płyty wiórowe lub inny niepalny materiał termoizolacyjny. Niekiedy skrzydło jest wzmocnione od środka stalowymi kształtownikami. Na rynku są także drzwi o konstrukcji ramowej. Skrzydło tworzy wówczas stalowa rama wypełniona materiałem izolacyjnym, obłożona obustronnie blachą. Oba rodzaje skrzydeł wykańcza się laminowanymi, ozdobnie frezowanymi płytami MDF lub okleiną imitującą drewno.

Drzwi z drewna. Skrzydła takich drzwi są zbudowane z drewnianej ramy konstrukcyjnej wypełnionej niepalnym materiałem termoizolacyjnym (często są to ognioodporne płyty wiórowe oraz płyty gipsowo-kartonowe) i obłożonej dwustronnie płytą drewnopochodną MDF, HDF lub płytą wiórową. Skrzydło może być też zrobione z litego drewna osłoniętego z obu stron płytami MDF lub HDF.

Drzwi z drewna i metalu. Mają najczęściej budowę ramową. Rama zrobiona jest z drewna, wypełniona materiałem termoizolacyjnym i obłożona z obu stron blachą. Nieestetyczna blacha osłonięta jest płytą MDF lub okleiną drewnopodobną.
Uszczelki też odporne

Na obwodzie skrzydeł są zazwyczaj zamocowane uszczelki przeciwdymowe lub pęczniejące.
Pierwsze sprawiają, że szczeliną między skrzydłem a ościeżnicą nie przedostaje się dym.
Drugie – pęcznieją pod wpływem wysokiej temperatury, uszczelniając obwód skrzydła, i nie dopuszczają do wydostawania się płomieni. W dolnej części skrzydła niektórzy producenci montują dodatkową uszczelkę przeciwogniową, która samoczynnie wysuwa się przy zamykaniu drzwi.

Ościeżnica i okucia

Ościeżnica do drzwi antywłamaniowych może być wykonana ze stali lub z drewna. Wzbogacona jest o przylgową uszczelkę ognioodporną przymocowaną wokół miejsca, z którym styka się skrzydło drzwiowe.
W niektórych modelach drzwi to ościeżnica, a nie skrzydło ma zamocowaną uszczelkę pęczniejącą. Drzwi przeciwpożarowe powinny też być wyposażone w zamek i klamkę odporne na wysoką temperaturę. Niektóre mają też samozamykające się zawiasy.

Odporność na ogień a klasa drzwi

Drzwi przeciwpożarowe są klasyfikowane w zależności od tego, jak długo wytrzymują działanie płomieni i zachowują szczelność. Klasyfikację tę ustala norma PNB 02851-1:97.
Zgodność drzwi z normą i odpowiednią klasą potwierdza certyfikat wydawany przez ITB.
Do domów jednorodzinnych wystarczą drzwi klasy EI 30, które wytrzymują działanie ognia przez 30 minut. Produkowane są też drzwi klasy EI 45, EI 60, EI 90 i EI 120. Oprócz oznaczenia EI w ceryfikacie może się znaleźć oznaczenie C lub S. Klasa C to drzwi samozamykające się, a klasa S informuje, jak długo drzwi zachowają dymoszczelność (na przykład S 30 – 30 minut).
Informacja o tym, jakiej klasy są drzwi, znajduje się na tabliczce znamionowej przytwierdzonej z tyłu, obok zawiasów.

Dwa w jednym

Przejście z garażu do domu to jedno z ulubionych miejsc włamywaczy. Tą drogą często dostają się do pozostałych pomieszczeń. Swobodne działanie mogą im utrudnić drzwi antywłamaniowe. Nie każdy wie, że są w sprzedaży drzwi przeciwpożarowe mające jednocześnie właściwości antywłamaniowe potwierdzone klasą C. Powstrzymają one nie tylko rozprzestrzenianie się ognia, ale również złodziei.

Przymusu nie ma

Drzwi przeciwpożarowe trzeba montować między garażem a budynkiem. Nie dotyczy to jednak ani domów jednorodzinnych, ani wolno stojących, ani w zabudowie szeregowej – inwestor sam podejmuje decyzję o wyborze drzwi (rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 02.75.690, dział IV, rozdział 6, par. 280).

Montujemy drzwi przeciwpożarowe

Poprawne osadzenie w murze ościeżnicy i zamocowanie do niej skrzydła drzwi przeciwpożarowych nie jest trudniejsze niż montaż zwykłych drzwi wewnętrznych. Można więc zabrać się do tego samodzielnie.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi