Dwa segmenty bliźniaka na jednej działce


Jesteśmy z bratem współwłaścicielami działki przeznaczonej w planie pod budynek mieszkalny wolno stojący. Czy na takiej działce można zbudować budynek bliźniaczy dwusegmentowy?

Skoro obydwa segmenty bliźniaka będą stanowiły jedną bryłę budynku nieprzylegającą do granic działki, to taki obiekt można potraktować jako budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący. Będzie on spełniał kryteria zarówno budynku mieszkalnego jednorodzinnego (zawierał nie więcej niż dwa lokale mieszkalne), jak też budynku wolno stojącego (w odróżnieniu od budynków sytuowanych przy granicy, przylegających do podobnych budynków na sąsiednich działkach). Jednak niektórzy urzędnicy oceniają taką sytuację inaczej i uważają, że pojęcia budynku bliźniaczego dwusegmentowego usytuowanego w centralnej części działki nie da się pogodzić z pojęciem domu wolno stojącego, i odmawiają wydania pozwolenia na budowę. Czasem udzielenie takiego pozwolenia jest uzależniane od zaprojektowania jednego wspólnego wejścia. Trzeba jednak podkreślić, że o tym, czy budynek jest wolno stojący, czy nie, nie decyduje liczba wejść ani znajdujących się w nim lokali, lecz to, że jest on usytuowany w centralnej części działki i nie przylega do budynków znajdujących się na sąsiednich działkach. Poza tym należy przyjąć, że jeśli plan miejscowy nie zawiera wyrażonego wprost zakazu takiej zabudowy, nie można jej uznać za niezgodną z planem.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi