Działka na współwłasność


Nabyłem z kolegą udziały w działce budowlanej po 1/2 każdy. Teraz chcę zbudować na niej dom, wspólnik nie ma nic przeciwko temu. Czy muszę występować we wszystkich urzędach razem z drugim współwłaścicielem, czy mogę sam? Czy po wybudowaniu domu kolega może mi odpłatnie odstąpić swoje udziały? Czy byłoby to zbycie udziałów tylko w gruncie, czy także w wybudowanym domu?

Współwłaściciel może samodzielnie załatwiać formalności związane z budową i we własnym imieniu składać wnioski o wydanie decyzji (na przykład o pozwolenie na budowę), musi mieć jednak zgodę drugiego współwłaściciela na zabudowę działki. Należy to bowiem do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną i wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Trzeba jednak pamiętać, że obiekt, który zostanie wybudowany na wspólnej działce, będzie częścią składową gruntu i tak jak grunt będzie również stanowił współwłasność. Każda umowa dotycząca nieruchomości będzie obejmowała zarówno grunt, jak i budynek, gdyż są one nierozerwalnie ze sobą związane.
Współwłasność może być w każdej chwili zniesiona przez sprzedaż udziałów bądź przez umowę o zniesieniu współwłasności wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na nieruchomość.
Podstawa prawna: -Kodeks cywilny

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.