Działka na współwłasność


Nabyłem z kolegą udziały w działce budowlanej po 1/2 każdy. Teraz chcę zbudować na niej dom, wspólnik nie ma nic przeciwko temu. Czy muszę występować we wszystkich urzędach razem z drugim współwłaścicielem, czy mogę sam? Czy po wybudowaniu domu kolega może mi odpłatnie odstąpić swoje udziały? Czy byłoby to zbycie udziałów tylko w gruncie, czy także w wybudowanym domu?

Współwłaściciel może samodzielnie załatwiać formalności związane z budową i we własnym imieniu składać wnioski o wydanie decyzji (na przykład o pozwolenie na budowę), musi mieć jednak zgodę drugiego współwłaściciela na zabudowę działki. Należy to bowiem do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną i wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Trzeba jednak pamiętać, że obiekt, który zostanie wybudowany na wspólnej działce, będzie częścią składową gruntu i tak jak grunt będzie również stanowił współwłasność. Każda umowa dotycząca nieruchomości będzie obejmowała zarówno grunt, jak i budynek, gdyż są one nierozerwalnie ze sobą związane.
Współwłasność może być w każdej chwili zniesiona przez sprzedaż udziałów bądź przez umowę o zniesieniu współwłasności wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na nieruchomość.
Podstawa prawna: -Kodeks cywilny

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty