Energia elektryczna na zapas.


dostarczane media: wodę, ciepło, energię elektryczną, zwykle płaci się po ich zużyciu. Za energię elektryczną od pewnego czasu z niektórymi dostawcami można się rozliczać w formie przedpłat. Zaletami tego sposobu rozliczania są:


- niższe koszty (brak opłat manipulacyjnych na rzecz poczty lub banku);
- łatwość kontrolowania zużycia;
- bieżący podgląd ilości energii do dyspozycji;
- możliwość samodzielnego określenia momentu zakupu i ilości energii;
- brak kłopotów z płatnościami za energię w przypadku wynajmowania domu;
- ograniczenie do minimum wizyt inkasentów;
- możliwość zakupu energii przez telefon lub w energomacie 24 h/dobę.
Korzystanie z systemu przedpłatowego jest wygodne zwłaszcza dla odbiorców niemających tytułu prawnego do budynku lub użytkujących go w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu licznika. Wiele zakładów energetycznych stosuje systemy przedpłatowe również w rozliczeniach z odbiorcami, którzy nieregularnie opłacają rachunki za energię lub dokonywali prób kradzieży przez uszkodzenie układu pomiarowego.
Zapisane w kodzie
Licznik przedpłatowy może być zainstalowany bezpośrednio u odbiorcy, a nie w złączu w ogrodzeniu. Liczniki są dopasowane do rozmiarów typowych tablic licznikowych. Po zainstalowaniu monter przeprowadza test podstawowych funkcji układu i konfiguruje go.
Licznik podaje informacje o przybliżonym okresie zużycia kupionej (opłaconej) porcji energii. Umożliwia wcześniejsze zaplanowanie momentu, w którym należy dokonać następnego zakupu.
Odbiorca po opłaceniu otrzymuje fakturę VAT z dwudziestoelementowym kodem, w którym jest zapisana ilość energii, jaką kupił. Liczniki są wyposażone w klawiaturę numeryczną, za pomocą której wprowadza się kod. Cyfry pokazują się na wyświetlaczu, a po przeanalizowaniu kodu przez licznik pojawia się informacja, czy jest on poprawny. Następnie licznik wyświetla ilość kupionej i będącej do dyspozycji użytkownika energii. Dzieje się to na podobnej zasadzie jak doładowanie telefonu komórkowego na kartę. W zależności od potrzeb liczniki przedpłatowe mogą być jedno- lub trójfazowe. Są elektroniczne i poza dozowaniem energii elektrycznej umożliwiają również prognozowanie okresu zużycia opłaconej porcji energii, a także odczytywanie bieżącej wartości napięcia, prądu, mocy, częstotliwości i współczynnika mocy. Są ponadto wyposażone w element odłączający zasilanie w razie przekroczenia obciążenia ustalonego w umowie. Ponieważ korzystając z licznika przedpłatowego, ma się do dyspozycji tylko taką ilość energii, za którą się wcześniej zapłaciło, istnieje ryzyko wyczerpania kredytu. Aby tego uniknąć, dostawcy zalecają wykupienie rezerwowej porcji energii, którą w razie wyczerpania kredytu można wprowadzić do licznika.
Przez telefon lub z energomatu

W systemie przedpłatowym można kupować energię przez telefon. Odbiorca, dzwoniąc do punktu sprzedaży, podaje hasło pozwalające na korzystanie z tej formy zakupu, określa potrzebną ilość energii i otrzymuje kod do swojego licznika. Opłata jest pobierana z konta bankowego odbiorcy na podstawie wystawionego wcześniej polecenia zapłaty.
System przewiduje także możliwość zakupu energii z urządzeń zwanych energomatami za pomocą specjalnej karty magnetycznej. Odbywa się to na podobnej zasadzie jak pobieranie pieniędzy z bankomatu. Z energomatu otrzymuje się wydruk zawierający wyliczenie opłaty oraz kod określający (tak jak przy normalnym zakupie) ilość opłaconej energii. Energomaty umożliwiają kupowanie energii poza godzinami pracy biur obsługi klienta w zakładach energetycznych. Liczniki przedpłatowe są droższe od standardowych, dlatego zakłada się je przede wszystkim tym odbiorcom, którzy zalegają z płatnościami. Niewielu z nich decyduje się na taki licznik na własne życzenie.
Liczniki przedpłatowe są instalowane między innymi przez: Koncern Energetyczny ENERGA (www.energa.pl), ENEĘ (www.enea.pl), STOEN (www.stoen.pl), Lubelskie Zakłady Energetyczne (www.lze.pl), Łódzkie Zakłady Energetyczne (www.lze.lodz.pl), Zamojską Korporację Energetyczną (www.zke.com.pl), Zakład Energetyczny Warszawa-Teren (www.zewt.com.pl).
We wszystkich tych zakładach są stosowane jako środek represyjny wobec abonentów, którzy nieregularnie płacą rachunki za energię elektryczną, ale również są instalowane na życzenie odbiorców. Na terenie blisko połowy wymienionych zakładów znajdują się energomaty i planowane są kolejne.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.