Garaż na gruncie sąsiada


Mój garaż został wybudowany częściowo na działce sąsiada, na co on wyraził pisemną zgodę (podpisaną w urzędzie gminy, ale bez aktu notarialnego). Zgoda ta była konieczna do udzielenia pozwolenia na budowę garażu. Obecnie sąsiad zamierza sprzedać swoją nieruchomość. Co może mi grozić ze strony nowego właściciela?

Pisemna zgoda na wybudowanie garażu niemająca formy aktu notarialnego nie skutkuje ustanowieniem służebności gruntowej. Właściciel garażu nie dysponuje więc wobec nabywcy nieruchomości żadnym prawem rzeczowym do części działki zajętej pod grunt. Prawo takie można dopiero ustanowić.
Osoba, która wybudowała garaż, może się domagać ustanowienia odpowiedniej służebności gruntowej (także na drodze sądowej). Nie ma natomiast prawa do żądania przeniesienia na własność części działki zajętej pod budowę garażu, gdyż takie żądanie może zgłosić tylko posiadacz samoistny, czyli ten, kto włada nieruchomością jak właściciel. W opisanym wypadku inwestor uzyskał prawo do wybudowania garażu od właściciela gruntu, a zatem jest to posiadanie zależne. Natomiast właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości znacznie przewyższającej wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Może też ustanowić służebność gruntową, również za wynagrodzeniem. Nie może natomiast domagać się rozbiórki obiektu, jeśli został on wybudowany zgodnie z prawem, czyli na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i za zgodą właściciela gruntu.

Podstawa prawna:
-Kodeks cywilny

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.