Gruntowy wymiennik ciepła. Jak uniknąć błędów


Czy firma oferująca wykonanie gruntowego wymiennika ciepła nie wciśnie nam bubla? Żeby uniknąć kłopotów, warto wiedzieć, jak nie powinno się robić GWC.
Coraz więcej firm proponuje wykonanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC) jako elementu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. GWC umożliwia zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania domu, jest to stosunkowo łatwy i niedrogi sposób na zwiększenie komfortu cieplnego, bez zwiększania kosztów eksploatacji. Mimo tego, że instalacja jest prosta, trzeba wiedzieć, jak ją wykonać, a nie mając doświadczenia, można popełnić błędy. Na błędach dobrze się uczyć, ale na pewno żaden inwestor nie chciałby, aby popełniono je u niego. Dlatego warto się dowiedzieć, jakie rozwiązania nie zdały egzaminu u innych, i dopilnować, by firma oferująca nam GWC tych błędów nie powtórzyła.

Jak głęboko
Zagłębienie rury wymiennika gruntowego ma istotne znaczenie dla jego skuteczności. Minimalna głębokość to na większości obszaru Polski 1,4-1,5 m, ale w cieplejszych regionach wystarczy 1,2 m – to zależy od głębokości przemarzania gruntu. Informację o niej można znaleźć w Polskiej Normie i wykonawca powinien ją uwzględnić. Zbyt płytkie umieszczenie rury spowoduje, że w czasie długotrwałych mrozów, gdy przemarznie grunt wokół wymiennika, stanie się on bezużyteczny. Także w lecie nie spełni swego zadania, bo otaczający go grunt rozgrzany przez słońce nie odbierze ciepła od płynącego rurą powietrza. Głębokość umieszczenia wymiennika może być mniejsza w jednym przypadku – gdy poziom wód gruntowych jest wysoki. Wówczas wystarczy umieszczenie rury w górnej części warstwy wodonośnej – nawet tylko 80 cm pod powierzchnią terenu. W takim wypadku nie ma obaw o zmniejszenie wydajności wymiennika. Woda zwiększa jego sprawność latem, a dzięki jej ciągłemu przepływowi temperatura warstwy wodonośnej utrzymuje się na stałym poziomie. Zmniejsza się też ryzyko zamarznięcia zimą. Jeśli z jakichś względów nie można umieścić wymiennika na odpowiedniej głębokości, można ratować sytuację, izolując go od góry. Jednak jeżeli warstwa izolacji znajdzie się bezpośrednio nad wymiennikiem, zmniejszy się jego wydajność, bo część powierzchni nie będzie miała kontaktu z gruntem, z którym ma wymieniać ciepło. By tego uniknąć, trzeba umieścić izolację 40-50 cm nad rurą wymiennika. Szerokość płyt izolacji musi być mniej więcej czterokrotnie większa od średnicy rury (czyli nie mniej niż 80 cm), grubość nie mniejsza niż 10 cm. Muszą być odporne na zgniatanie. Rozwiązanie z izolowanym od góry wymiennikiem należy stosować tylko w ostateczności, gdy nie ma możliwości umieszczenia go odpowiednio głęboko.

Ile ciepła da nam GWC?

O tym, jak dużo ciepła z gruntu odbierze powietrze, decyduje głębokość posadowienia wymiennika, jego wymiary, rodzaj gruntu, a w szczególności jego wilgotność, oraz temperatura gruntu i powietrza, które są uzależnione od położenia geograficznego (w Polsce wyróżnia się pięć stref).
To, jaki wpływ na wydajność wymiennika mają wymienione czynniki, sprawdziliśmy, wykonując stosowne obliczenia. Posłużyliśmy się przy tym programem komputerowym AWADUKT Thermo. Przyjęliśmy, że do wentylacji domu potrzeba 300 m3/h świeżego powietrza, i obliczyliśmy, jak dużo ciepła (Q) zyskamy w ciągu roku, wykorzystując gruntowy wymiennik ciepła z rur polipropylenowych. Sprawdziliśmy też, jak duży opór przepływu (Dp) powoduje wymiennik - jest to ważne przy doborze parametrów wentylatora (rekuperatora).
Dla porównania – całkowite zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania ocieplonego domu o powierzchni użytkowej 150 m2 to 15 000-20 000 kWh/rok, a dla domu energooszczędnego - około 10 000 kWh/rok. Całkowite opory przepływu, jakie może pokonać niewielki wentylator stosowany w rekuperatorach, to 100-150 Pa.


Co to jest GWC?
Gruntowy wymiennik ciepła to prosta i stosunkowo tania instalacja umożliwiająca wstępne ogrzanie lub ochłodzenie powietrza wentylacyjnego dzięki odbieraniu lub oddawaniu ciepła do gruntu. Ponieważ na głębokości około 1,5 m temperatura gruntu wynosi w najzimniejszym okresie 5°C, a na początku sezonu grzewczego jest nawet o kilka stopni wyższa, przepływające tamtędy­ powietrze o jeszcze niższej temperaturze, na przykład -10°C, ogrzewa się. Latem, gdy temperatura gruntu wynosi poniżej +10°C, powietrze jest chłodzone. Popularne są dwie odmiany gruntowych wymienników ciepła: przeponowe, to znaczy takie, w których powietrze przepływa zakopanym pod ziemią przewodem (wymiennik rurowy), oraz bezprzeponowe, w których powietrze przepływa przez odpowiednio przygotowane warstwy gruntu, mając z nimi bezpośredni kontakt (na przykład wymiennik żwirowy).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.