Jak mogę zmusić gminę do wybudowania drogi?


Moja działka leży przy drodze gminnej, która jest drogą tylko z nazwy. W rzeczywistości jest to nieprzejezdny podmokły kawałek terenu. Do niedawna przejeżdżałam przez sąsiednią działkę, ale teraz sąsiad chce ją ogrodzić i się budować. Jak mogę zmusić gminę do wybudowania drogi? Jeśli to niemożliwe, to czy mogę się domagać od sąsiada ustanowienia służebności drogowej?

W świetle ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy między innymi opracowywanie projektów planów rozwoju sieci oraz planów finansowania budowy, przebudowy, remontu i utrzymania dróg, nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe, pełnienie funkcji inwestora. Niestety, prawo nie określa kolejności ani terminów budowy dróg, dlatego ich zarządcy mają dużo swobody, jeśli chodzi o planowanie takich inwestycji.
Wszystko zależy od środków finansowych, jakimi gminy (lub powiaty) dysponują na budowę dróg. Można jednak wymusić wybudowanie drogi w postępowaniu sądowym, składając stosowny pozew przeciwko zarządowi gminy. Uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie to połowa sukcesu, pozostaje jeszcze wyegzekwowanie orzeczenia, a to znów zależy od możliwości finansowych gminy i wymaga czasu.
Można też wspomóc gminę, współfinansując budowę drogi. Bardzo skuteczne jest w takim wypadku powołanie komitetu do budowy drogi, czyli grupy osób zainteresowanych budową. Poniesione przez nie wydatki będą uwzględnione przy ustalaniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem infrastruktury technicznej.
Jeśli działka leży bezpośrednio przy drodze publicznej, to chociażby droga ta nie była urządzona, właściciel nie ma szans na ustanowienie służebności drogi koniecznej w sądzie.
Taka służebność ustanawiana jest bowiem tylko dla działek niemających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (niegraniczących z drogą). Tu sytuacja jest inna – dostęp do drogi jest, ale drogi nie ma. W takim wypadku można jedynie poprosić sąsiada o dobrowolne (umowne) ustanowienie służebności.

Podstawa prawna: - art. 20 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.),
- Kodeks cywilny

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi