Jak poprawić błędne zeznania


W 1999 r. kupiliśmy dom do remontu. W 2000 r. uzyskaliśmy pozwolenie na jego nadbudowę i rozpoczęliśmy roboty. Do dzisiaj podwyższyliśmy dom o jedno piętro i wymieniliśmy dach. Obecnie jesteśmy na etapie ocieplania ścian, wstawiania okien, układania podłóg itp. Część ponoszonych wydatków odliczaliśmy w ramach ulgi remontowej, przy czym wyczerpaliśmy limit na lata 2000-02, a w 2003 r. – kolejny trzyletni limit. Właśnie dowiedzieliśmy się od znajomego, że powinniśmy korzystać z dużej ulgi budowlanej i że to byłoby dla nas korzystniejsze. Czy możemy odliczyć wydatki z 2004 r. w ramach dużej ulgi?

Z dużej ulgi budowlanej mogły jeszcze korzystać (ale w 2004 r. po raz ostatni) osoby, które nabyły do niej prawo przed końcem 2001 r. Nabycie prawa do ulgi oznacza w tym wypadku, że rozpoczęły inwestycję mieszkaniową i ją kontynuują, a wydatki na nią ponoszone zaczęły odliczać od podatku w ramach tej ulgi przed 2002 r. Taką inwestycją mogła być między innymi nadbudowa budynku na cele mieszkaniowe. Wszystko wskazuje więc na to, że w sytuacji przedstawionej w liście należało odliczać ponoszone wydatki w ramach dużej ulgi budowlanej, a nie remontowej. Obecnie można złożyć w urzędzie skarbowym korekty zeznań podatkowych za lata 2000, 2001, 2002 i 2003, w których poniesione wydatki zostaną właściwie uwzględnione. Do korekty należy dołączyć na piśmie uzasadnienie.
Jeśli z tych korekt wyniknie nadpłata podatku, trzeba będzie dołączyć jeszcze wniosek o jej stwierdzenie.
Oczywiście wszystkie uwzględnione w uldze wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT.
Jeżeli urząd skarbowy uzna korekty, zwróci nadpłacony podatek, a wówczas można jeszcze w zeznaniu za 2004 r. odliczyć wydatki w ramach dużej ulgi.
Jeśli nie uzna, to wyda decyzję odmowną, od której można się odwołać, a następnie – w razie kolejnej odmowy – zaskarżyć ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:
- ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi