Jak precyzyjnie dobrać moc kotła


Używając programów ze stron producentów izolacji, obliczyłem współczynniki przenikania ciepła wszystkich przegród mojego domu oraz wskaźnik E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Wynik to E = 24,4 W/m³. Bezskutecznie próbowałem natomiast znaleźć wzory pozwalające wyliczyć moc kotła. Uproszczony wzór, który uzależnia moc tylko od powierzchni i nie uwzględnia kubatury i kształtu budynku, mnie nie zadowala.Podobnie z kosztami. Wiem, ile energii potrzebuję rocznie, lecz nie wiem, ile paliwa zużyje konkretny kocioł na wytworzenie 1 kWh? Nie wiem, na jaki się zdecydować – na eko-groszek z palnikiem retortowym czy na kondensacyjny na gaz ziemny?
Żeby dobrać moc kotła, trzeba obliczyć maksymalne (chwilowe) straty ciepła budynku. Nie wylicza się ich ze współczynnika E, który odnosi się do całego sezonu grzewczego i pozwala określić zapotrzebowanie na energię i wynikające z niego koszty ogrzewania, a nie moc kotła.
Aby obliczenia były prawidłowe, lepiej skorzystać z usług projektanta. Jeśli koniecznie chce się bez jego pomocy dokładnie obliczyć moc kotła, można skorzystać z programów komputerowych oferowanych przez producentów urządzeń grzewczych (moc można też obliczyć, używając darmowego programu ENERGOTherm dostępnego na stronie http://www.austrotherm.com/pl/main10/ - oblicza on także współczynnik E).
Z wystarczającą dokładnością można dobrać kocioł do domu jednorodzinnego, posługując się wskaźnikiem zapotrzebowania na moc w zależności od powierzchni.
Wynosi on:
- 130-200 W/m² - dla domów bez izolacji cieplnej, wybudowanych przed rokiem 1982;
- 90-110 W/m² - dla domów z lat 80. i 90.;
- 50-70 W/m² - dla wzniesionych później, dobrze zaizolowanych, z nowoczesnymi oknami.
Jeżeli wysokość pomieszczeń odbiega od standardowej (2,7 m), to wskaźnik trzeba podzielić przez 2,7 i pomnożyć przez rzeczywistą wysokość. Gdy dom znajduje się w cieplejszej strefie klimatycznej (północno-zachodnia część Polski), lepiej przyjąć dolną granicę wartości współczynnika, a gdy w okolicach Suwałk lub na Podhalu – górną. Dla domów z wyjątkowo dużymi oknami, w dodatku nie od południa, lepiej nie przyjmować najniższych wartości.
W przypadku ocieplonych domów o powierzchni do 200 m² ewentualne różnice wynikające z niedokładnych obliczeń nie powinny spowodować wyboru kotła o złej mocy. Wybierając kocioł, który ma podgrzewać także wodę użytkową, powinniśmy się zdecydować na taki, którego moc nie będzie mniejsza niż 20 kW, a gdy zużycie ciepłej wody ma być duże – nawet 28 kW. Do obliczenia ilości paliwa, które zużyje kocioł, są potrzebne: wartość opałowa paliwa (6,9-7,9 kWh/kg dla eko-groszku i 9,6 kWh/m³ dla gazu GZ-50) oraz sprawność kotła.

Przykład
W domu o wskaźniku E = 24,4 kWh/m³ i kubaturze 800 m³ zużycie energii w ciągu roku wyniesie: 24,4 · 800 = 15 520 kWh,a zużycie paliwa:
– dla gazu GZ-50 i kotła kondensacyjnego o sprawności 105%: 15 520/(1,05 · 9,6) = 1540 m³,
– dla eko-groszku i kotła retortowego o sprawności 85%: 15 520 : (0,85 · 7,4) = 2467 kg.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wynik zawsze będzie tylko orientacyjny. Rzeczywiste zużycie będzie zależało od pogody, która co roku jest inna, i od sposobu eksploatacji kotła. Jeśli ma się do wyboru kocioł na gaz ziemny i kocioł na eko-groszek, zdecydowanie radzę wybrać gazowy. Ogrzewanie eko-groszkiem jest obecnie tańsze niż gazem ziemnym, ale konieczność ciągłej obsługi kotła (podajniki węgla często się zacinają), pozbywania się popiołu, zamawiania opału, przechowywania, rozładowywania go i załadunku do kotła, brud, a wreszcie zanieczyszczenie środowiska – to wszystko przemawia przeciwko ogrzewaniu węglem, nawet typu eko-groszek. Może warto płacić więcej i uniknąć tych niedogodności

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.