Jak przenieść pozwolenie na budowę gdy inwestor zmarł.


Przepisy mówią wyraźnie, że decyzja może być przeniesiona na nabywcę nieruchomości jedynie za zgodą strony, na rzecz której została wydana. Można by w tej sytuacji rozważać stosowanie przepisów prawa cywilnego dotyczących następstwa prawnego. Dziedziczenie jest bowiem takim następstwem, co oznacza, że spadkobierca wstępuje w ogół praw i obowiązków spadkodawcy (zmarłego inwestora). Mógłby więc kontynuować budowę na podstawie pozwolenia wydanego na spadkodawcę bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na swoje nazwisko. Nie może jednak wyrazić zgody na przeniesienie tego pozwolenia na rzecz osoby, której sprzeda nieruchomość, gdyż w tym zakresie Prawo budowlane zawiera szczególne unormowanie. Taki przepis wyłącza możliwość stosowania innych trybów wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnej. Nabywca nieruchomości, chcąc kontynuować rozpoczętą budowę, musi się więc postarać o nowe pozwolenie na budowę, a wcześniej zlecić wykonanie projektu zawierającego między innymi inwentaryzację już zrealizowanych robót. W tym celu powinien się zwrócić do autora projektu, zwłaszcza jeśli chce przy okazji wprowadzić w nim jakieś zmiany. Projekt jest bowiem chroniony prawem autorskim i tylko autor ma prawo dokonywać w nim zmian lub zezwolić na to innym osobom.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.