Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana, gdy nie ma planu miejscowego?


Zamierzam kupić działkę, ale nie wiem, czy będę na niej mógł zbudować dom, a gmina nie ma planu miejscowego. Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?
Na terenach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jedynym sposobem na sprawdzenie, czy na działce można będzie wybudować dom, jest wystąpienie do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja taka przesądza o możliwości budowy na działce i wiąże organ wydający pozwolenie na budowę. Dlatego jeszcze przed zakupem działki warto wystąpić o wydanie takiej decyzji. Wprawdzie trzeba na nią poczekać nawet trzy-cztery miesiące, ale lepiej wcześniej upewnić się, czy na działce można będzie wybudować dom, czy też będzie ona tylko działką rolną lub nieużytecznym kawałkiem gruntu. Wniosek o wydanie decyzji może złożyć każdy zainteresowany, nawet jeśli nie jest właścicielem gruntu. Jeżeli działka spełnia warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyda decyzję, w której określi, co i jak można wybudować na działce.
Może się jednak zdarzyć, że po złożeniu wniosku urząd zawiesi postępowanie na okres nawet jednego roku. Być może w tym czasie gmina będzie chciała opracować i uchwalić plan miejscowy. Wtedy, niestety, trzeba będzie czekać na uchwalenie planu. Jeśli gmina w ciągu dwóch miesięcy od zawieszenia postępowania nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu albo nie uchwali takiego planu w ciągu 12 miesięcy, urząd będzie musiał podjąć postępowanie i wydać decyzję. W takiej sytuacji można sporządzić umowę przedwstępną kupna-sprzedaży działki zawierającą warunek, że podpisanie umowy przyrzecznej nastąpi po uzyskaniu przez zainteresowanego decyzji o warunkach zabudowy.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi