Jak ukryć gaz w ziemi?


Zbiornik z gazem jest wątpliwą ozdobą działki. Do tej pory niewiele osób decydowało się jednak na zakopanie go w ziemi, chociaż to dobry sposób na zwiększenie bezpieczeństwa, obniżenie kosztów eksploatacji i poprawę estetyki otoczenia domu.

Konieczność ustawienia na działce zbiornika często zniechęca inwestorów do gazu płynnego. Obawy budzą też pozostające na zewnątrz elementy instalacji gazowej narażone na celowe lub przypadkowe uszkodzenia mechaniczne. Dlatego od dłuższego czasu dostawcy gazu oferują podziemne instalacje zbiornikowe, których jedynym widocznym na działce elementem jest niewielka pokrywa studzienki oraz wisząca na zewnętrznej ścianie domu skrzynka gazowa. Trwałość zbiorników podziemnych z blachy stalowej zapewnia nowoczesna powłoka poliuretanowa, którą są pokrywane.
Oprócz oczywistej zalety zbiorników podziemnych, jaką jest wolna przestrzeń na działce, jest jeszcze druga, bardzo ważna – niższe koszty ogrzewania. Zbiornik podziemny można napełnić mieszaniną propanu i butanu, która jest tańsza od samego propanu i ma nieco wyższą wartość opałową (kaloryczność). W rezultacie koszt ogrzewania propanem-butanem jest o mniej więcej 20% niższy niż propanem. Odparowanie propanu-butanu – niezbędne do zastosowania go jako paliwa do kotła gazowego – jest możliwe tylko w dodatniej temperaturze, której nie można zagwarantować w zbiorniku naziemnym. Pod ziemią przez cały rok temperatura utrzymuje się na poziomie 8°C, więc nie ma problemów z odparowaniem gazu.

Na początek – formalności

Jeśli zdecydujemy się na dostawę gazu przez konkretną firmę i dzierżawienie od niej zbiornika, najlepiej skontaktować się z jej przedstawicielem, aby udzielił nam dokładnych wskazówek dotyczących tego, jakich formalności powinniśmy dopełnić. Z reguły regionalny przedstawiciel potrafi wskazać osoby (projektantów, inspektorów, wykonawców), których usługi będą niezbędne.
W przypadku zainstalowania zbiornika o pojemności do 7 m³ nie jest wymagane pozwolenie na budowę, tylko zgłoszenie budowlane.
Jeżeli dla terenu, na którym ma stanąć zbiornik, istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (dowiemy się o tym w urzędzie miasta lub gminy), w starostwie powiatowym musimy złożyć wniosek o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Gdy planu zagospodarowania nie ma, zgłaszamy budowę zbiornika.
Do wniosku trzeba dołączyć projekt instalacji zbiornikowej. Do jego wykonania niezbędna będzie aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu, na którym ma się znaleźć instalacja. Projekt podpisany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania sieci i instalacji gazowych musi zawierać opinię rzeczoznawcy przeciwpożarowego oraz uzgodnienia branżowe, przede wszystkim z Zakładu Uzgodnień Dokumentacji (ZUD).
Jeśli w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku do starostwa nie zgłosi ono sprzeciwu, można przystąpić do budowy instalacji zbiornikowej.
Na wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynku potrzebne jest pozwolenie na budowę. Trzeba zatem w starostwie powiatowym złożyć odpowiedni wniosek, do którego musi być dołączony projekt instalacji gazowej wewnętrznej, i zaczekać na decyzję urzędu. Po wydaniu decyzji należy jeszcze odczekać 14 dni na jej uprawomocnienie. Dopiero wtedy można przystąpić do wykonywania instalacji wewnętrznej. Może zrobić ją ta sama ekipa, która instaluje zbiornik.


Podziemny zbiornik z gazem płynnym napełnia się mieszaniną propanu i butanu.

W domach jednorodzinnych moc urządzeń grzewczych zwykle nie przekracza 30 kW. Zbiorniki podziemne o pojemności 2700 l, które mieszczą 2300 l gazu płynnego, są przeznaczone do urządzeń grzewczych o mocy nawet 53 kW.

Co pięć lat zbiornik musi być udostępniony do inspekcji Urzędowi Dozoru Technicznego, a co dziesięć lat powinien być poddany rewizji wewnętrznej. Do każdej kontroli zbiornik trzeba odkopać.

Montaż podziemnego zbiornika na gaz płynny
Czas trwania prac to cztery-pięć godzin, nie licząc kopania wykopu i zakopywania zbiornika. Koszt wszystkich robót z materiałami wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od warunków wynegocjowanych z dostawcą gazu.Zespół urządzeń kontrolno-regulacyjnych przy zbiorniku będzie osłonięty plastikową obudową (studzienką).

Pokrywa studzienki to jeden z dwóch widocznych na zewnątrz elementów świadczących o tym, że w domu jest instalacja gazowa...

Najpierw trzeba wykopać dół o określonych wymiarach. Zbiornik o pojemności 2700 l ma długość 2,5 m i średnicę 1,25 m. Pod zbiornikiem musi się znaleźć betonowa płyta fundamentowa grubości 25 cm. Z wierzchu zbiornik należy przykryć 60-centymetrową warstwą żwiru (piachu). Wykop powinien mieć zatem blisko 2,5 m głębokości. Koszt wykonania – kilkaset złotych.

Po przygotowaniu wykopu można się umówić na dostarczenie zbiornika wraz z prefabrykowanym betonowym fundamentem.

Jeśli nie ma problemów z dojazdem samochodu w pobliże wykopu, posadowienie fundamentu i zbiornika trwa kilkanaście minut.
Uwaga ta strona utrzymuje się dzięki reklamą . Każdy kliknięcie w nie daje mi parę groszy. Nie bądź sknera .Z góry dzięki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi