Jak ustalić linię zabudowy


W planie miejscowym jest ustalona obowiązująca linia zabudowy – 6 m od linii rozgraniczającej ulicy. Czy odnosi się ona do ściany domu, czy również do innych części, na przykład ganku lub schodów? Jeśli w projekcie budynku jest przewidziany garaż wysunięty w stosunku do frontu domu, to linia zabudowy odnosi się do domu czy do garażu?
.Jeżeli plan nie zawiera szczegółowych objaśnień co do linii zabudowy, należałoby uznać, że odnosi się ona do części kubaturowej budynku niezależnie od tego, czy jest to część mieszkalna, czy garażowa. W linii wskazanej na planie powinna się więc znaleźć ściana położona najbliżej ulicy. Natomiast takie elementy budynku, jak ganki, tarasy lub schody, mogą się znajdować przed tą linią. Nie regulują tego wprost przepisy, ale takie stanowisko można wywieść na zasadzie analogii z przepisów techniczno-budowlanych, które pozwalają na zbliżenie tych części budynku do granicy sąsiedniej działki bardziej niż samej ściany budynku.

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty