Jak zapewnić dojazd do działki?


której nie ma bezpośredniego dostępu do drogi. Sprzedający zaproponował, że ustanowi na swoim gruncie służebność drogową albo wydzieli drogę i sprzeda ją na współwłasność nabywcom przylegających do niej działek. Które rozwiązanie jest lepsze?
. Obydwa rozwiązania dają prawne gwarancje dostępu do drogi publicznej, wszystko zależy jednak od szczegółowych ustaleń. Jeśli miałaby to być służebność, to należałoby ustalić jej zakres – zagwarantować nie tylko możliwość przejazdu i przechodu, ale także przeprowadzenia przyłączy do budynku. Trzeba się też liczyć z tym, że właściciel gruntu, na którym ma być ustanowiona służebność nie musi udostępniać go bezpłatnie – może pobierać za to wynagrodzenie.
Natomiast nabycie udziału we współwłasności drogi dojazdowej nie będzie się wiązało z żadnymi opłatami za korzystanie z niej, mogą się natomiast pojawić problemy wynikające z zarządu nieruchomością wspólną. Przy współwłasności do decydowania o bieżących sprawach nieruchomości jest bowiem potrzebna zgoda większości współwłaścicieli, natomiast na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu muszą wyrazić zgodę wszyscy współwłaściciele. Jeśli któryś z nich chciałby zatem wybudować w drodze przyłącze do swojej działki, musiałby uzyskać na to zgodę pozostałych. Wąska droga dojazdowa wymuszałaby wspólne inwestycje, gdyż na wykonanie oddzielnych przewodów dla każdego zainteresowanego nie byłoby miejsca. Tymczasem nie każdy będzie od razu zainteresowany budową, dlatego może się nie zgadzać na żadne inwestycje. Im więcej współwłaścicieli, tym więcej problemów. Dlatego trzeba dokładnie przeanalizować każde rozwiązanie, oszacować ryzyko i koszty. Jeżeli droga należałaby do wielu osób i nie wszystkie byłyby zainteresowane od razu budową domów i jej zagospodarowaniem, może lepiej postarać się o ustanowienie służebności.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi