Jak zmienić przeznaczenie domu w budowie?


Dostałem pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego i ją rozpocząłem. Chciałbym jednak, aby w budynku była część usługowa. Jak doprowadzić do zmiany przeznaczenia: czy skończyć budowę i dopiero później starać się o zmianę, czy już w trakcie budowy załatwić wszystkie formalności? To zależy, czy zmiana będzie wymagała istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu, czy nie. Jeśli przewidywana funkcja usługowa nie spowoduje potrzeby przebudowy budynku, to lepiej doprowadzić budowę do końca i zawiadomić urząd o jej zakończeniu.
Po załatwieniu w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego formalności związanych z zakończeniem budowy można dokonać w starostwie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania części obiektu.
Gdyby natomiast docelowe przeznaczenie obiektu wymagało wykonania robót budowlanych, na które potrzebne jest pozwolenie na budowę, lepiej wstrzymać się z robotami i zlecić zrobienie projektu zamiennego, a następnie wystąpić do starostwa o zatwierdzenie tego projektu i wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Pamiętajmy jednak o tym, że zmiana sposobu użytkowania będzie możliwa, jeśli jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Problem będzie natomiast wtedy, gdy takiego planu nie ma. W tej sytuacji zasady zagospodarowania terenu są ustalane w decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta jest jednak wydawana na potrzeby konkretnej inwestycji (na przykład budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo budynku mieszkalnego z częścią usługową) i nie przewiduje rozwiązań zamiennych.
Wówczas zmiana przeznaczenia budynku, czy to w trakcie budowy, czy po jej zakończeniu, będzie wymagała ustalenia nowych warunków zabudowy właśnie na potrzeby zmiany sposobu użytkowania. Ze względu na długi okres oczekiwania na wydanie takiej decyzji załatwianie tego typu formalności w trakcie budowy oznaczałoby przedłużenie budowy, a może nawet jej wstrzymanie (bez stosownych decyzji nie można wprowadzać istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu). Inwestor musiałby więc skalkulować, co mu się bardziej opłaca: wstrzymać się z budową i załatwić formalności związane ze zmianą przeznaczenia, czy skończyć budowę domu i potem ewentualnie go przebudowywać i zmieniać sposób użytkowania.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi