Jaka opłata za kserokopię?


Zażądałem od zakładu ubezpieczeń sporządzenia kserokopii dokumentacji. Polecono mi zapłacić po 4 zł za stronę. Czy nie jest to zbyt dużo?
Moim zdaniem opłaty za sporządzanie kserokopii przez zakład ubezpieczeń powinny być zbliżone do cen ogólnie przyjętych na rynku lokalnym przez podmioty świadczące zawodowo usługi w zakresie powielania. Ceny zaproponowane przez zakład ubezpieczeń są zwykle wygórowane.
Można więc postawić zarzut naruszenia dyspozycji art. 16 ustawy z 22 maja 2004 r. o działalności ubezpieczeniowej poprzez nadmierne utrudnienie dostępu do akt szkodowych osobom uprawnionym. Dodatkowo moim zdaniem zakładowi można zarzucić naruszenie art. 3 ust. 1 i 2 tej ustawy. Zakład ubezpieczeń nie może bowiem wykonywać innej działalności niż ubezpieczeniowa. Przyjęcie zaś tak wysokich opłat za odpisy i kserokopie może wskazywać na prowadzenie innej zarobkowej działalności gospodarczej.
W takim przypadku można się zwrócić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi