Jaka opłata za kserokopię?


Zażądałem od zakładu ubezpieczeń sporządzenia kserokopii dokumentacji. Polecono mi zapłacić po 4 zł za stronę. Czy nie jest to zbyt dużo?
Moim zdaniem opłaty za sporządzanie kserokopii przez zakład ubezpieczeń powinny być zbliżone do cen ogólnie przyjętych na rynku lokalnym przez podmioty świadczące zawodowo usługi w zakresie powielania. Ceny zaproponowane przez zakład ubezpieczeń są zwykle wygórowane.
Można więc postawić zarzut naruszenia dyspozycji art. 16 ustawy z 22 maja 2004 r. o działalności ubezpieczeniowej poprzez nadmierne utrudnienie dostępu do akt szkodowych osobom uprawnionym. Dodatkowo moim zdaniem zakładowi można zarzucić naruszenie art. 3 ust. 1 i 2 tej ustawy. Zakład ubezpieczeń nie może bowiem wykonywać innej działalności niż ubezpieczeniowa. Przyjęcie zaś tak wysokich opłat za odpisy i kserokopie może wskazywać na prowadzenie innej zarobkowej działalności gospodarczej.
W takim przypadku można się zwrócić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania.

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty