Jaka pojemność szamba. Budowlane liczydełko


Jeśli chcesz, aby opróżnianie szamba było jak najmniej kłopotliwe, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym, musisz dobrze obliczyć jego pojemność.
W bezodpływowym zbiorniku na ścieki (szambie) nieczystości mogą być gromadzone przez 7 do 14 dni. Optymalny czas przechowywania to 10 dni. Nieopróżnianie szamba przez czas dłuższy niż 14 dni może prowadzić do ich fermentowania, czemu towarzyszy wydzielanie się metanu.
Aby obliczyć pojemność szamba, trzeba wiedzieć, ile ścieków powstaje w domu. To zależy głównie od sposobu korzystania z wody i trybu życia domowników. Orientacyjnie przyjmuje się, że ilość powstających ścieków bytowo-gospodarczych stanowi 90% ilości zużywanej wody (pozostałe 10% to woda, którą pijemy, która się wylewa lub wyparowuje). Ilość wody zużywanej w gospodarstwie domowym zależy od sposobu jej podgrzewania. Jest mniejsza w domach, w których ciepłą wodę przygotowuje się lokalnie – w kotłach lub podgrzewaczach, większa, gdy ciepła woda jest dostarczana z centralnego źródła (ciepłowni).
Do ustalenia wielkości zużycia wody można się posłużyć normami zużycia określonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., nr 8, poz. 70). Przyjmuje się:
- 80-100 l/osobę/dobę – w domach z wodociągiem, WC, łazienką i lokalnym źródłem ciepłej wody (piecykiem węglowym, gazowym, elektrycznym, bojlerem);
- 140-160 l/osobę/dobę – w domach z wodociągiem, WC, łazienką i dostawą ciepłej wody z elektrociepłowni, kotłowi osiedlowej lub blokowej.
Jeśli w domu są dzieci, często się pierze i kąpie, zużycie wody (a więc i produkcja ścieków), może niekiedy dochodzić nawet do 300 l dziennie na osobę.
Aby obliczyć wymaganą pojemność zbiornika szamba V, trzeba pomnożyć liczbę domowników n, przewidywaną ilość ścieków wytwarzanych przez każdą z osób q i czas przetrzymywania ścieków w zbiorniku t.


 


V = n·q·t [l]

Jeśli przyjmiemy, że:
- przeciętna rodzina składa się z czterech osób;
- każda z nich zużywa średnio 150 l wody na dobę;
- szambo będzie opróżniane co dziesięć dni (plus trzy dni rezerwy), to musimy zainstalować zbiornik o pojemności:

V = 4·150·13 = 7800 l (7,8 m³)

Tak obliczona wielkość to tak zwana pojemność użytkowa szamba.

Pojemność użytkowa szamba
Aby ścieki nie cofały się w kierunku domu lub – co gorsza – nie wylały się do pomieszczenia przez najniżej zainstalowane urządzenie sanitarne, na przykład wpust podłogowy w piwnicy, poziom ścieków w zbiorniku nie może przewyższyć wylotu rury kanalizacyjnej.

Uwaga! Opłaty pobierane przez przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem nieczystości są często skalkulowane w taki sposób, że płaci się za kurs samochodu asenizacyjnego, a nie za ilość faktycznie wywożonych ścieków. Aby więc nie płacić za kursy wypełnionej tylko częściowo szambiarki, dobrze jest tak dobrać wielkość szamba, by stanowiła krotność jej pojemności. Wynosi ona zwykle 4,5; 7,2; 10,5 lub 11,5 m³, ale nie w każdej firmie jest taki wybór. Jeśli się zdecydujemy na kupno gotowego szamba, potrzebną pojemność możemy uzyskać, łącząc zbiorniki o pojemności od jednego do kilkudziesięciu metrów sześciennych.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi