Jaki limit odliczeń dla małżonków?


Jesteśmy małżeństwem od października 2004 r. i ponieśliśmy wydatki na remont kupionego wspólnie mieszkania. W 2003 r. każde z nas korzystało z ulgi remontowej na własne mieszkanie. Jaki limit ulgi przysługuje małżonkom w sytuacji, gdy w 2003 r. – jeszcze przed zawarciem małżeństwa – z tytułu ulgi remontowej odliczyli 1500 i 1200 zł?

Małżonkom przysługuje jeden wspólny limit odliczenia w wysokości 5670 zł. Osobne limity przysługują jedynie w razie separacji.
Jeżeli jednak przed zawarciem związku małżeńskiego w latach 2003-05 małżonkowie korzystali z odliczeń od podatku na remont i modernizację, to o te kwoty trzeba zmniejszyć limit ulgi. Zatem w przedstawionej sytuacji limit odliczeń od podatku z tytułu remontu i modernizacji przysługujących małżonkom (na lata 2004-05) wynosi 2970 zł, co wynika z działania 5670-(1500+1200) i odpowiada wydatkom w wysokości 15631,58 zł. Stosownego odliczenia w granicach tego limitu dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych od podatku każdego z małżonków w proporcji wskazanej we wniosku albo od podatku jednego z nich.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi