Jaki podatek od pożyczki


Mam zamiar pożyczyć od rodziców i brata większą kwotę na budowę domu. Zwrócę, gdy skończę budować i sprzedam mieszkanie. Czy powinienem zarejestrować pożyczkę w urzędzie skarbowym? Czy jest ona opodatkowana?
 Umowy pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi 2% kwoty pożyczki, bez ustalonych przez stronę odsetek.
Do zapłaty podatku są zobowiązane obie strony umowy. Mogą one ustalić między sobą, kto go zapłaci (na przykład pożyczkobiorca), ale ustalenia te nie wiążą fiskusa, który w razie niezapłacenia podatku może go ściągnąć od każdej ze stron.
Podatek wpłaca się w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że jest ona zawierana w formie notarialnej (wówczas notariusz od razu oblicza i pobiera podatek). Konieczne jest również złożenie w tym samym terminie deklaracji podatkowej na druku PCC-1 w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednej ze stron.
Od podatku są zwolnione umowy pożyczki zawierane pomiędzy osobami bliskimi zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn – do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem (obecnie 9637 zł). W skład I grupy podatkowej wchodzą: małżonek, dzieci, wnuki i prawnuki, rodzice i dziadkowie, pasierb, zięć, synowa, teściowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Kwota wolna od podatku dotyczy łącznej kwoty pożyczek uzyskanych w ciągu pięciu lat od jednej osoby. Nie sumuje się więc wszystkich pożyczek udzielanych przez kilku członków rodziny. Syn może bez podatku pożyczyć w ciągu pięciu lat od taty 9637 zł i po tyle samo od mamy, brata lub innej bliskiej osoby. Od nadwyżki ponad tę kwotę (osobno dla pożyczek od różnych osób) trzeba zapłacić 2% podatku.
Zwolnione od podatku są również umowy pożyczki zawierane między innymi osobami (nienależącymi do bliskiej rodziny) – do kwoty 1000 zł. Limit ten dotyczy łącznej kwoty pożyczek uzyskanych od jednej osoby w ciągu roku.
Jeżeli pożyczone kwoty nie przekraczają podanych limitów, nie trzeba rejestrować umów ani składać deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym.

Podstawa prawna: ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 86, poz. 959 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi