Jaki podatek za garaż


Urzędnik pewnej gminy stwierdził, że garaż to garaż, a dom to dom, i naliczył wyższy podatek od nieruchomości dla powierzchni garażu dobudowanego do domu jednorodzinnego i połączonego z nim wspólną ścianą oraz wewnętrznym przejściem. Nie miał racji.

Trudno jednoznacznie wskazać, z jakiego powodu organ podatkowy wydał taką decyzję. Być może uznał, że dla powierzchni garażu należy zastosować inną stawkę niż dla powierzchni mieszkalnej domu jednorodzinnego. Można także podejrzewać, że dobudowany garaż uznał za odrębny budynek.

Czy garaż jest odrębnym budynkiem?

Dobudowanie garażu do domu jednorodzinnego połączonego z nim wspólną ścianą oraz wewnętrznym przejściem jest powiększeniem powierzchni dotychczas stojącego budynku, a nie wybudowaniem nowego.
Podstawą opodatkowania budynków jest ich powierzchnia użytkowa. Zgodnie z ustawą mierzy się ją po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Tak więc ustawodawca nie ma żadnych wątpliwości, że w skład budynku (także mieszkalnego) mogą wchodzić takie „niemieszkalne powierzchnie" jak garaż czy piwnica.
Dobudowany garaż nie stanowi odrębnej kondygnacji, ponieważ znajduje się na poziomie parteru, a nawet jeżeli jest na poziomie piwnicy, jego powierzchnię liczy się tak samo jak garaży podziemnych. Nadal jednak jest to część budynku, a nie oddzielny budynek.
Tylko wtedy, gdyby nie był połączony z budynkiem przejściem wewnętrznym, można by go uznać za odrębny budynek na tej samej zasadzie co budynki w zabudowie szeregowej.

Garaż wolno stojący

Jeżeli garaż jest oddzielnym budynkiem, to niezależnie od tego, czy stoi na tej samej działce co dom mieszkalny, należy do niego stosować stawkę podatku od nieruchomości taką jak dla pozostałych budynków.

Czy dla garażu jest inna stawka?

Zróżnicowanie stawek wobec tego samego przedmiotu opodatkowania jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy jest on w części zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej (na przykład w domu jednorodzinnym w jednym pokoju jest biuro rachunkowe).
Niedopuszczalne jest natomiast dzielenie jednego przedmiotu opodatkowania według funkcji, jakie spełniają na przykład poszczególne kondygnacje w budynku, i stosowanie do każdej z nich innej stawki podatkowej.
Warto tu przytoczyć kilka definicji budynku mieszkalnego. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych... jest to budynek wielorodzinny, jednorodzinny oraz budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej. Według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W dotychczasowym orzecznictwie za budynek mieszkalny przyjęło się uważać całość pomieszczeń mieszczących się w bryle budynku związanych z szeroko pojętą funkcją zamieszkiwania. W skład takiego budynku wchodzą nie tylko pomieszczenia mieszkalne, lecz także na przykład kotłownia, pralnia czy garaż.
Uwaga! Organy podatkowe nie mogą same określać rodzaju budynku. Podstawą wymiaru podatków powinny być dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków lub dokumentacji budowlanej (decyzji o warunkach, projektu budowlanego, pozwolenia na budowę itp.).
Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją określającą wymiar podatku, możemy w ciągu 14 dni od jej wydania złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Podstawa prawna: ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Stawki podatku dla budynków

Stawki podatku od nieruchomości na swoim terenie ustala rada gminy. Nie mogą one jednak przekroczyć wielkości określonych przez ministra finansów.
W 2004 r. maksymalne stawki dla budynków wynosiły:
- dla mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,42 zł od 1 m²;
- dla pozostałych – 5,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi