Jakie podatki przy sprzedaży budowy?


Zamierzam sprzedać budowany dom jednorodzinny. Czy ze względu na wysokość podatku lepiej będzie go sprzedać przed zakończeniem budowy, czy po formalnym oddaniu do użytkowania? Chodzi mi o podatek od czynności cywilnoprawnych i dochodowy. W którym wypadku koszty są wyższe? Dla podatku od czynności cywilnoprawnych jest to bez znaczenia. Podatek płaci się zawsze, niezależnie od długości użytkowania budynku czy posiadania gruntu. Przy sprzedaży budynku w budowie może natomiast się okazać istotna wartość przedmiotu sprzedaży: im niższa jego wartość rynkowa, tym mniejszy podatek.
Wynosi on 2% jego wartości. Jeżeli jednak jest to dom już wybudowany, ale formalnie jeszcze nie zgłoszony do nadzoru budowlanego, jego wartość rynkowa jest taka sama przed zgodą i po uzyskaniu zgody na użytkowanie.
Dla podatku dochodowego ogromne znaczenie ma natomiast pięcioletni okres posiadania.
Jeśli zbycie następuje po upływie okresu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku się nie płaci. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy podatkowi dochodowemu podlega odpłatne zbycie:
- nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, a także
- prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli nie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Budynek (nawet niewykończony) stojący na gruncie objętym prawem własności stanowi razem z tym gruntem, zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego, jednorodny przedmiot transakcji – nieruchomość gruntową z jej częścią składową, jaką dla prawa cywilnego jest każdy budynek trwale związany z gruntem. Jeżeli sprzedawana jest nieruchomość gruntowa razem ze stojącym na niej budynkiem stanowiącym część składową tej nieruchomości – termin pięcioletni liczy się od końca roku, w którym nabyto grunt. Nie może on być liczony odrębnie dla gruntu, odrębnie dla wybudowanego na nim budynku stanowiącego jego część składową.
Inaczej liczy się pięcioletni termin, jeśli budynek stoi na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie.
Trzeba bowiem pamiętać, że w przypadku użytkowania wieczystego budynki związane trwale z gruntem stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Oznacza to, że przedmiotem sprzedaży są osobno prawo użytkowania wieczystego oraz nieruchomość budynkowa. Dlatego też bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, należy liczyć oddzielnie dla nabycia prawa i dla wybudowania budynku na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym.
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi