Jakie ściany najlepiej izolują dźwięki?


Jakie ściany najlepiej izolują dźwięki?
Fala dźwiękowa, napotykając przegrodę, wprawia ją w drgania.
Dlatego wysoką dźwiękoizolacyjność zapewniają przegrody o dużej masie – najtrudniej bowiem wprawić je w drgania.
Jeszcze lepszą izolacyjność akustyczną można uzyskać, budując przegrody warstwowe – łącząc warstwy o dużej gęstości warstwą o małej gęstości dobrze chłonącą energię akustyczną. Na przykład w jednorodzinnym budownictwie szeregowym jedynym sposobem uzyskania zadowalającej izolacji akustycznej między sąsiadującymi budynkami jest oddzielenie ich ścianą warstwową. Warstwy zewnętrzne powinny mieć grubość kilkunastu centymetrów (najlepiej, gdy jest ona zróżnicowana). Należy zadbać o to, aby nie były one ze sobą połączone – nawet przypadkowo (na przykład zaprawą, kawałkami cegieł). Szczelina między warstwami powinna mieć nie więcej niż 5 cm szerokości, a wypełniająca ją szczelnie wełna musi być tak dobrana, aby nie mogła się osuwać.
Ściany warstwowe jako wewnętrzne ściany działowe spotyka się najczęściej w postaci ścian szkieletowych. Teoretycznie przy niewielkiej masie mogą one mieć dobrą izolacyjność akustyczną. Jednak trudności związane z zastosowaniem odpowiednich materiałów, prawidłowym rozwiązaniem węzłów i szczegółów połączeń oraz ich wykonaniem znacznie zwiększają koszty. Oprócz tego wrażliwość takich ścian na uszkodzenia eksploatacyjne w praktyce obniża wartości dźwiękoizolacyjności. Dlatego wykonanie ściany murowanej jest pod tym względem rozwiązaniem pewniejszym.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi