Kiedy można się meldować?


Chciałam się zameldować w domu, którego budowa jest prawie skończona. Mieszkamy w nim już dwa lata, mamy nadany adres. W urzędzie odmówiono mi meldunku, ponieważ nie przeprowadziłam odbioru domu. Słyszałam, że przepisy się zmieniły i można się meldować bez dokumentacji odbioru. Czy to prawda?

Przepisy dotyczące meldunku nie nakazują przedstawienia dowodów na to, że budynek został formalnie oddany do użytku. Kwestia ta jest uregulowana tylko w Prawie budowlanym, które stanowi, że do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli urząd nie wyrazi w tym czasie sprzeciwu (chyba że w pozwoleniu na budowę został nałożony na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie).
Zameldowanie i oddanie obiektu do użytkowania to dwie różne sprawy, choć faktycznie ze sobą związane: legalnie można zamieszkać w budynku dopiero po formalnym zakończeniu budowy, a skoro tak, to i zameldowanie powinno nastąpić dopiero wtedy. Można wprawdzie walczyć o wcześniejsze zameldowanie, ale wiąże się to z ryzykiem: meldunek potwierdza fakt przebywania, a więc użytkowania budynku. Jeśli nastąpi to przed odbiorem budowlanym, naraża zameldowanego na sankcje przewidziane w Prawie budowlanym (10 tys. zł kary).
Odmowa zameldowania powinna mieć formę decyzji administracyjnej, od której można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego.

Podstawa prawna:
- ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.);
- ustawa z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 87, poz. 960 ze zm.).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi