Konsekwencje zmiany grubości muru


O tym, jakie mają być ściany domu, z reguły przesądzają preferencje inwestora. Jednak zanim zostanie podjęta decyzja o zmianie ściany dwuwarstwowej na inną i wprowadzeniu poprawek do projektu, rozważmy, co można zyskać, a co stracić.

Decydując się na zmianę ściany dwuwarstwowej na jedno- lub trójwarstwową, należy pamiętać, że konieczne będą inne fundamenty, a często także nadproża i wieńce (podobnie jak przy zmianie ściany jednowarstwowej na dwu- lub trójwarstwową,  Taka decyzja prawie zawsze doprowadzi do radykalnej zmiany kosztów budowy – materiałów i robocizny.
Ściany dwuwarstwowe są tańsze od jedno- i trójwarstwowych. Kiedyś wznoszono głównie ściany trójwarstwowe, ponieważ materiał izolacyjny był drogi. Dziś jest tańszy od materiału konstrukcyjnego. Staniały też tynki cienkowarstwowe. Dlatego obecnie opłaca się budować cienką i mocną ścianę konstrukcyjną z przynajmniej 10-12-centymetrową warstwą materiału izolacyjnego.

Przyczyny zmian

Niektórzy inwestorzy rezygnują ze ścian dwuwarstwowych, choć są pod wieloma względami lepsze od jedno- i trójwarstwowych. Często argumentem przesądzającym o wyborze muru jest łatwość wznoszenia.
W ścianie dwuwarstwowej pewne trudności może sprawiać jej ocieplenie, dlatego łatwiej jest się zdecydować na jednowarstwową, która przysparza najmniej problemów podczas budowy.
Inną przyczyną zmiany projektu i wyboru jedno- albo trójwarstwowych ścian jest ich trwałość. Dwuwarstwowe są pod tym względem najsłabsze – uszkodzeniu mogą ulec zewnętrzny cienkowarstwowy tynk i warstwa ocieplenia.

Co można stracić

Zmieniając ściany dwuwarstwowe na inne, rezygnujemy z tańszego rozwiązania. Oprócz tego należy się liczyć ze zmniejszeniem powierzchni domu o kilka procent, dlatego że jedno- lub trójwarstwowy mur może być grubszy od dwuwarstwowego nawet o 20 cm.
Przy budowie ściany dwuwarstwowej można się zdecydować na mniejszy współczynnik przenikania ciepła U, gdyż zależy on od grubości warstwy izolacyjnej (wełny lub styropianu). Można go zmniejszyć nawet do 0,2 W/(m²·K). Decydując się na ścianę jednowarstwową, nie mamy takiej możliwości. Ściana jednowarstwowa z ceramiki poryzowanej grubości 48 cm (Porotherm plus tynk) będzie miała U = 0,36 W/(m²·K) – gdy była murowana na zaprawie ciepłochronnej.
Ściana trójwarstwowa grubości 52 cm (bloczki z betonu komórkowego 24 cm, styropian 12 cm i bloczki z betonu komórkowego 12 cm) ma współczynnik U = 0,25 W/(m²·K). Tańsza ściana dwuwarstwowa (grubości 38 cm) z betonu komórkowego i styropianu ma niewiele większy współczynnik przenikania ciepła – U = 0,26 W/(m²·K).

Rady Muratora  (as)

Gdy chcemy zmienić ściany po wydaniu pozwolenia na budowę:
1. Spytajmy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego, czy zmiana grubości ściany, której chcemy dokonać, jest uznawana za istotne odstępstwo od projektu.
2. Jeśli PINB uzna, że zmiany są istotnym odstępstwem od projektu, musimy uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę (trzeba złożyć w starostwie powiatowym zmieniony projekt).
3. Jeżeli PINB stwierdzi, że zmiany nie są istotnym odstępstwem od projektu, do zawiadomienia o zakończeniu budowy powinniśmy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami i opis tych zmian, a oświadczenie kierownika o zgodności wykonania obiektu z projektem i pozwoleniem musi być potwierdzone przez projektanta.
Uwaga! Gdy zmiana zostanie wykryta w trakcie kontroli już po zakończeniu budowy, trzeba będzie uzupełnić dokumentację (tak jak w punkcie 3).
Jeśli wymagane było pozwolenie na użytkowanie, kontrola jest obowiązkowa, a wtedy za stwierdzone odstępstwo może być nałożona kara – w wypadku domu jednorodzinnego 1000 zł.

1. Z dwuwarstwowej na jednowarstwową – konsekwencje
Ściany
Mury jednowarstwowe są łatwiejsze do wzniesienia od dwuwarstwowych. Taka zamiana doprowadzi jednak do obniżenia izolacyjności akustycznej i termicznej. Współczynnik przenikania ciepła może się zwiększyć nawet o 0,1 W/(m²·K). Mur jednowarstwowy jest z reguły grubszy od dwuwarstwowego – różnica może wynieść nawet 16 cm. Oznacza to, że po zmianie ściany powierzchnia domu, który według pierwotnego projektu miał mieć 100 m², zmniejszy się o ponad 3 m².Fundamenty

Ściana fundamentowa muru jednowarstwowego musi być szersza niż muru dwuwarstwowego, dlatego że ma być oparciem dla szerszej warstwy konstrukcyjnej ściany domu. Zmieniając mury z dwu- na jednowarstwe, trzeba się liczyć z koniecznością zrobienia ściany fundamentowej grubszej nawet o 18 cm.
Uwaga! Zmieniając ścianę fundamentową, nie trzeba zmieniać  ławy ani głębokości fundamentowania.
Wieńce
Wieniec ściany jednowarstwowej jest nie tylko droższy niż dwuwarstwowej, ale też trudniej go wykonać. Wieniec muru dwuwarstwowego  można zrobić na całą szerokość warstwy konstrukcyjnej i ocieplić tak samo jak ściany domu. Wieniec ściany jednowarstwowej musi się zmieścić w jej grubości wraz z ociepleniem (około 8 cm styropianu). Dobrze byłoby, gdyby zmieściła się także 5-6-centymetrowa płytka z materiału takiego jak ściana – dzięki temu cały dom można otynkować takim samym tynkiem.

Nadproża

Trudniej zrobić nadproże w ścianie jednowarstwowej niż dwuwarstwowej – musi ono zostać dodatkowo ocieplone 6-8 centymetrami styropianu, aby nie przemarzało. Aby unikąć problemów z tynkowaniem dwóch różnych powierzchni (styropianu i ściany jednowarstwowej), należy wykończyć nadproże 5-6-centymetrową płytką z takiego samego materiału jak mur. Jeśli ściana jednowarstwowa ma co najmniej 36 cm, można zastosować gotowe nadproże prefabrykowane.

2. Z dwuwarstwowej na trójwarstwową – konsekwencje
Ściany
Decydując się na taką zmianę, należy pamiętać o tym, że budowa ściany trójwarstwowej pochłonie więcej czasu i pieniędzy. Można w ten sposób poprawić izolacyjność akustyczną muru i jego trwałość, zmniejszając jednak powierzchnię domu. Ściana trójwarstwowa może być grubsza od dwuwarstwowej nawet o 20 cm. Przez to powierzchnia domu o tych samych wymiarach zewnętrznych będzie mniejsza o kilka procent (budynku, który miał mieć 100 m² – o blisko 4 m²).

Fundamenty

Fundament pod ścianą trójwarstwową musi być oparciem nie tylko dla warstwy konstrukcyjnej, ale również elewacyjnej, dlatego jego ściana jest niemal dwa razy szersza niż fundamentu ścian dwuwarstwowych.

Wieńce

Stopień trudności wykonania wieńca w ścianie dwuwarstwowej i trójwarstwowej jest taki sam. Mogą się one różnić jedynie szerokością, która jest taka sama jak szerokość ściany konstrukcyjnej. W obu przypadkach wieńce są ocieplone tak samo jak ściany domu.

Nadproża
Znacznie łatwiej zrobić je w ścianach dwuwarstwowych – mają szerokość równą warstwie konstrukcyjnej i ocieplane są tak jak cała ściana. W murze trójwarstwowym trzeba zrobić o jedno nadproże więcej niż w dwuwarstwowym. W trójwarstwowym potrzebne są dwa niezależne nadproża w obu warstwach muru – elewacyjnej i konstrukcyjnej.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi