Kto pokrywa koszty odnowienia płotu?


Sąsiad twierdzi, że powinienem na własny koszt pomalować z mojej strony ogrodzenie, które on wybudował kilka lat temu i teraz odnowił po swojej stronie. Czy ma rację?

Tak. Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Koszty rozgraniczenia oraz urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
Domniemywa się, że mury, płoty, miedze i rowy znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów.
To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych wyżej urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi