Kto powinien wymienić stare ogrodzenie?


Niedawno zamieszkałam w odziedziczonym domu jednorodzinnym z dużą działką i bardzo zniszczonym ogrodzeniem. Właściciele sąsiednich posesji upierają się, że powinnam je wymienić. Nie wiem, kto je budował. Czy rzeczywiście muszę to zrobić? Kto powinien ponieść koszty wymiany ogrodzenie między sąsiednimi działkami? Sama nie jestem w stanie ich udźwignąć. 


Co do zasady właściciel nieruchomości nie ma obowiązku ogrodzenia swojej posesji ani wymiany starego ogrodzenia na nowe. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zniszczone ogrodzenie może stwarzać zagrożenie dla ludzi i mienia. Jeśli grozi przewróceniem, przygnieceniem albo ma niebezpieczne elementy, o które można się skaleczyć, powinno być wyremontowane. Gdy ogrodzenie służy do wspólnego użytku sąsiadów (znajduje się na granicy), koszty jego utrzymania (remontu) powinni ponieść po połowie właściciele sąsiadujących posesji (art. 154 § 2 k.c.). Inaczej jest w przypadku ogrodzenia cofniętego w głąb posesji – powinno ono być utrzymywane przez właściciela nieruchomości, na której stoi, gdyż jest jego wyłączną własnością. Prawo nie reguluje natomiast kwestii związanych z finansowaniem budowy ogrodzenia od podstaw – nie obowiązuje tu zasada współfinansowania wykonania ogrodzenia przez sąsiadów. Dlatego koszty ponosi z reguły ten, komu bardziej zależy na budowie ogrodzenia lub kto musi zabezpieczyć swoją posesję. Dotyczy to w szczególności właścicieli psów, którzy powinni na własny koszt tak zabezpieczyć posesję, żeby zwierzę się nie wydostało i nie wyrządziło komuś krzywdy.

Podstawa prawna:
- art. 154 Kodeksu cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.