Którędy z garażu do domu?


W nowych projektach garaż coraz częściej jest połączony z domem wewnętrznym przejściem. Od tego, jakie pomieszczenia mijamy w drodze pomiędzy nimi i gdzie w końcu trafiamy, zależy, czy rozwiązanie takie jest bardziej, czy mniej wygodne.

Garaż w pigułce - Wymagania dotyczące graży

Wymiary:
- wysokość w świetle konstrukcji – min. 2,2 m;
- wysokość do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych – min. 2 m;
- szerokość i długość garażu jednostanowiskowego – min. 2,7 x 5,5 m (wygodna 4,1 x 6,7 m);
- szerokość i długość garażu dwustanowiskowego – min. 5 x 5,5 m (wygodna 7 x 6,7 m);
- odległość od boku samochodu do ściany – min. 0,5 m;
- w przypadku korzystania z garażu przez osobę niepełnosprawną lub starszą odległość od boku samochodu do ściany powinna wynosić 1,2 m. Pozwoli to na pełne otwarcie drzwi;
- odległość pomiędzy samochodami w garażu dwustanowiskowym – min. 0,6 m;
- odległość od bramy garażowej do najbliższej krawędzi okna – min. 1,5 m;
- odległość od bramy garażowej do położonego nad garażem okna – min. 1,1 m;
- szerokość podjazdu do garażu – min. 3 m;
- nachylenie wjazdu (w przypadku garażu zagłębionego) – maks. 25%;
- odległość ściany garażu od sąsiedniej działki – 3 m (ściana bez otworów) lub 4 m
(ściana z otworami). W odniesieniu do garażu wolno stojącego nie ma przepisów, które określają odległość pomiędzy nim a innymi budynkami położonymi na tej samej działce.

Wentylacja:
- garaż nieogrzewany musi być przewietrzany otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych, bocznych lub w drzwiach garażowych (wentylacja naturalna). Powierzchnia otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m2 na każde stanowisko postojowe;
- garaż ogrzewany powinien być wyposażony w kanał wentylacyjny wyprowadzony ponad dach (wentylacja grawitacyjna). Efektywna wysokość przewodu wentylacyjnego (odległość od kratki wentylacyjnej do wylotu komina) nie może być mniejsza niż 2 m. Wentylacja powinna zapewniać 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę.

Inne:
Brama garażowa:
- szerokość i wysokość w garażu jednostanowiskowym – min. 2,3 x 2 m (w świetle ościeżnic);
- szerokość i wysokość w garażu dwustanowiskowym (w przypadku zastosowania jednej bramy) min. 4,8-5 x 2-2,3 m (w świetle ościeżnic).
Drzwi:
- drzwi pomiędzy domem a garażem muszą mieć odporność ogniową co najmniej 30 minut;
- ze względów bezpieczeństwa powinny być antywłamaniowe.
Podłoga:
- ze spadkiem do wewnętrznego lub zewnętrznego wpustu kanalizacyjnego;
- odporna na ścieranie i obciążenia;
- odporna na działanie wody, chemikaliów i olejów.
Instalacja elektryczna:
- niezależnie od formy i wyposażenia technicznego w garażu należy wykonać elektryczną instalację oświetleniową.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.