Kupno domu z ruchomościami


Kupuję dom na rynku wtórnym. Sprzedający zapewnia, że zostawi mi wszystkie urządzenia w łazienkach i w kuchni (w tym szafki) oraz meble ogrodowe. Czy należy wymienić te przedmioty w akcie notarialnym? Nie chcę poprzestać na ustnej obietnicy, bo już kiedyś w podobnej sytuacji się zawiodłem. Co zrobić, jeśli po przekazaniu kluczy okaże się, że sprzedający jednak zabrał niektóre rzeczy?


Duży wpływ na atrakcyjność nieruchomości ma jej wyposażenie, takie jak meble, zagospodarowana kuchnia lub łazienka. W przypadku gdy kupujący dom zamierza nabyć go wraz ze znajdującymi się w nim ruchomościami, powinien ten fakt wyraźnie zaznaczyć w umowie sprzedaży. Umowa o przeniesienie własności nieruchomości dotyczy oznaczonej części gruntu oraz wzniesionego na nim budynku. Tak więc zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości bez wyraźnego wskazania, że dotyczy ona również rzeczy ruchomych, nie doprowadzi do przeniesienia własności tych rzeczy. Ewentualne zapewnienia sprzedawcy uczynione w tym przedmiocie nie wy-wołują skutków prawnych. Warto zaznaczyć, że los prawny nieruchomości – z mocy prawa – dzielą tylko części składowe oraz przynależności nieruchomości. Zgodnie z przepisami prawa częścią składową rzeczy, w tym nieruchomości, jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (na przykład wbudowane szafy wnękowe, zabudowane wanny lub kabiny prysznicowe, blaty kuchenne trwale połączone ze ścianą). Natomiast przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z rzeczy głównej zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi (na przykład kocioł grzewczy). Tak więc odrębne postanowienia umowne odnoszące się do wyposażenia nieruchomości mającego charakter części składowych lub przynależności nie są konieczne. Umowa sprzedaży nieruchomości obejmuje także te elementy. Reasumując, jeżeli strony zamierzają zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości wraz ze znajdującymi się w niej przedmiotami, które nie mają statusu części składowych ani przynależności, powinny dokonać spisu tych rzeczy i dołączyć go do aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości. Jest to konieczne, by w sposób precyzyjny wskazać, które ruchomości zmieniają właściciela, oraz ułatwić dochodzenie swoich praw, gdyby okazało się, że nie wszystkie ruchomości objęte umową znajdują się w kupionym domu. W takim wypadku możliwe byłoby wykazanie, że kontrahent, zabierając pewne ruchomości, nie wywiązał się z umowy. W toku postępowania procesowego możliwe byłoby dochodzenie zwrotu tych rzeczy.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.